Politiek nieuws


Plaatsing  
 
24-03-2009  

PvdA vragen over afspiegeling ambtenarenbestand

 

Het College van Burgemeester en Wethouders, per e-mail
Stadhuisplein 1
7607 EK ALMELO

Betreft: personeelsbestand & diversiteitsbeleid

Almelo, 20 maart 2009

 

Geacht college,

In het coalitieprogramma staat dat het personeelsbestand van de gemeente Almelo in 2010 een afspiegeling van de Almelose samenleving moet zijn. Daarvoor heeft u een beleidsprogramma Diversiteitsbeleid vastgesteld.

Afgelopen twee jaar heeft de fractie van de PvdA meermalen vragen hierover gesteld. De antwoorden die uw College gaf, komt niet helemaal overeen met de introductie van de nieuwe medewerkers in het personeelsblad van de gemeente Almelo. Het is voor de PvdA de tijd om balans op te maken.

We willen graag een antwoord op onderstaande vragen.

1- Hoeveel vacatures op HBO niveau heeft de gemeente Almelo sinds 1 januari 2008 gehad?

2- Op welke manier heeft u verwerving en selectie uitgevoerd om aan extra allochtone medewerkers te komen? Hoeveel geld is aan dit beleid besteed en aan welke specifieke posten?

3- Hoeveel sollicitatiebrieven heeft de gemeente in de genoemde periode van allochtone sollicitanten ontvangen?

4- Hoeveel allochtone sollicitanten hebt u uitgenodigd voor een gesprek?

5- Hoeveel allochtonen zijn er vanaf 1 januari 2008 in vaste dienstverband van de gemeente aangenomen

6- Hoeveel medewerkers zijn nog in dienst en op welke afdelingen?

In afwachting van uw antwoord,

 

Met vriendelijke groet,

Nazan Kirkagac, PvdA
 

Archief
Terug naar vorige pagina