Politiek nieuws


Plaatsing  
 
16-03-2009  

VVD-vragen over aanbesteding elektr. fietsen

 

Voorzitter,

De VVD fractie is benaderd door de georganiseerde Almelose Fietsenhandel, die zich zorgen maakt over het feit dat, naar schatting tussen de 500 a 600 elektrische fietsen via Welzorg aan de daarvoor in aanmerking komende Almeloers worden geleverd. De gunning voor de levering van deze fietsen is gedaan aan een firma in Nijmegen via een aanbesteding, waarin een hele serie hulpmiddelen via een pakket is geoffreerd en aan deze firma is gegund. Door deze gang van zaken missen Almelose Fietsenhandelaren circa 35% van hun omzet, wat vooral in deze economische zware tijden ernstig te betreuren is. De VVD-fractie heeft de volgende vragen:

• Tot nu toe hebben de gesprekken die er geweest zijn met een deputatie van de Almelose ondernemers niets opgeleverd, bent U daarvan op de hoogte?
• De aanbesteding heeft plaats gevonden in december 2008 in hoeverre is er rekening gehouden dat het belangrijk is dat de omzet wat betreft de Elo Bikes in Almelo blijft?
• Is het mogelijk om de ELObike uit het pakket te halen en deze apart aan te besteden?
• De Almelose ondernemers zijn bereid om samen een bedrijf op te richten. Dit bedrijf zou namens de Almelose Fietsenhandel aan de aanbesteding kunnen meedoen, bent u bereid zo’n initiatief te ondersteunen?

De VVD-fractie G.H. van Woudenbergh 06-53109498

Woordvoerder Almelose fietsenhandel Jos Leloux 06-52321616
 

Archief
Terug naar vorige pagina