Politiek nieuws


Plaatsing  
 
15-03-2009  

PvdA-vragen over 'Dolle Pret' en wildgevaar

 

Overstekende (wilde) dieren op Tusveld
Op Tusveld t.h.v. Maatveld is er sprake van overstekende (wilde) dieren. Volgens de omwonenden zouden deze dieren voor gevaar kunnen zorgen. Het is daarom van belang dat er waarschuwingsborden geplaatst worden. Bent u bekend met deze locatie en met deze problematiek? Gaat u waarschuwingsborden op deze locatie plaatsen?

Partycentrum Aylin
Afgelopen vrijdag en zaterdag stond in de TC Tubantia dat er problemen zijn tussen de gemeente en partycentrum Aylin. Voor zover wij uit de krant begrijpen, wordt er een Hollandse Avond georganiseerd op een locatie waar Aylin geen vergunning heeft om dit soort grootschalige feesten te organiseren. Als uw informatie klopt, is er een bijeenkomst georganiseerd op de locatie die als Dolle Pret bekend staat. In dit kader stellen wij de volgende vragen. Wat is het probleem precies? Welke afspraken heeft u met Partycentrum Aylin gemaakt? Wat is het juridische karakter (publiek of privaat) van deze afspraken en wat zijn de handhavingsmogelijkheden?
Als de Hollandse Avond op de locatie Dolle Pret heeft plaatsgevonden, is dit feest blijkbaar zonder vergunning georganiseerd. Klopt deze redenering? Als deze redenering klopt, wat gaat u dan doen?

Fractie PvdA
 

Archief
Terug naar vorige pagina