Politiek nieuws


Plaatsing  
 
13-03-2009  

VVD-vragen over vertrek STODT uit Almelo

 

Voorzitter

De VVD-fractie is enthousiast over het feit dat er een regionaal initiatief ontstaat waar vervolgens nieuwe kansen ten aanzien van (regionale economische bedrijvigheid en werkgelegenheid zullen ontstaan. Tevens zal het initiatief bijdragen aan positieve regionale uitstraling op het gebied van industriebeleid, technostarters etc.

Echter de VVD-fractie is minder enthousiast over de sluiting van de vestiging van STODT in Almelo.
De vestiging beschikt over een waardevolle fysieke infrastructuur en inrichting die mogelijk behouden kan blijven voor Almelose bedrijven en kennisinstellingen.
Almelo kan zich onderscheiden met de vestiging van STODT en kan bedrijven, studenten en leerlingen in de maakindustrie een waardevolle infrastructuur en pakket van faciliteiten bieden.

De VVD-fractie heeft de volgende vragen:

Worden de mogelijkheden onderzocht om de huidige STODT vestiging en faciliteiten te behouden als satelliet vestiging van de STODT als fysiek onderdeel van de IPC in Hengelo?
zo ja welke afspraken worden daarover gemaakt?
zo nee wat is daarvan de reden?

Worden de mogelijkheden onderzocht om de huidige STODT vestiging en faciliteiten te behouden als zelfstandig kenniscentrum voor Almelose en (regionale) bedrijven studenten, leerlingen?

De VVD fractie

G.H. van Woudenbergh

Archief
Terug naar vorige pagina