Politiek nieuws


Plaatsing  
 
09-03-2009  

Vragen LA over signalen uit de samenleving

 

Leefbaar Almelo Vragenuur raadsvergadering 170309

Vragen nav signalen uit de samenleving:
- onderwerp – correcte behandeling mbt vergunningverlening en handhaving en aanverwante zaken
- VB1 - kwestie Stegehuis – Dock19 – gemeente Almelo
- VB2 – kwestie Veneman – garage Schoolstraat – gemeente Almelo
- VB3 – kwestie Dierick – De Vier Vensters – gemeente Almelo
Enzovoort enzovoort

Geacht college, beste raadsleden,

Graag willen wij van Leefbaar Almelo nog eens weer de aandacht richten op kwesties, die als voorbeeld zouden kunnen dienen voor dat waar we als raad ondertussen zelfs een onderzoek naar hebben ingesteld, namelijk vergunningverlening en handhaving, en voor zaken die daar zeker mee te maken hebben zoals communicatie en rechtvaardigheid.

Zoals u allemaal ondertussen wel weet door diverse publicaties en reeds eerder gestelde vragen en gemaakte opmerkingen, blijven er vervelende situaties bestaan voor onder andere de hierboven genoemde betrokkenen, waarbij het er ondertussen op lijkt dat in bepaalde gevallen zelfs politie en justitie niet meer op een zuivere wijze met deze kwestie om kunnen, durven, en/of willen gaan. Als één van de betrokken partijen zelfs van ambtenaren te horen krijgt, dat er geen contact meer mag zijn, waag ik het te betwijfelen in hoeverre er nog sprake is van gelijke, of als dat het college beter uitkomt, correcte behandeling sprake is. Waarom het zo lijkt dat de gemeente gerechtelijke uitspraken naast zich neer kan leggen, blijft voor ons ook een probleem, waar we graag helderheid over willen zien te krijgen, zowel voor de politiek als voor de burgers!

Leefbaar Almelo stelt hierover aan raad en college de volgende vragen:
- Klopt het dat er al diverse uitspraken zijn gedaan in het voordeel van één of meer van de betrokkenen zonder dat daar op juiste wijze vervolg aan is gegeven?
- Klopt het dat ambtenaren niet meer met één van de betrokkenen mogen spreken?
- Klopt het dat door de burger aangevoerde zaken voor het onderzoek door KPMG, niet als zodanig gehonoreerd worden, en dus niet meegenomen worden in de onderzoeksopdracht?
- Is dat wat in de vorige vraag gesteld wordt wel in overeenstemming met wat de raad als voorwaarde heeft aangegeven met betrekking tot de inbreng van de burgers van deze stad?
- Kan het college aan de raad en de bewoners uitleggen hoe het mogelijk is dat de overheid gerechtelijke uitspraken naast zich neerlegt? - Op welke wijze doet het college het uiterst mogelijke en noodzakelijke voor het welzijn van haar stadsbewoners?
- Hoe is de communicatie met en tussen de betrokken partijen?
- Is alles er ook werkelijk op gericht de kwesties correct en naar tevredenheid af te handelen of spelen er andere overwegingen en belangen een rol?
- Op welke wijze doet de gemeente haar best zaken in goed overleg met elkaar op te lossen, en in welke gevallen wordt er gedacht aan mediation in plaats van rechterlijke stappen?


 

 

Archief
Terug naar vorige pagina