Politiek nieuws


Plaatsing  
 
07-03-2009  

Gemeenteraad wijzigt vergaderschema

 

ALMELO - De gemeenteraad heeft haar vergaderwijze geëvalueerd en op basis daarvan besloten het anders aan te pakken. Vanaf 17 maart 2009 is er om de week een raadsvergadering. Dus geen voorbereidende raden meer.

De nieuwe werkvorm zorgt voor meer vaart in het besluitvormingsproces en biedt daarnaast meer flexibiliteit. De informatiebijeenkomsten blijven wel bestaan.Deze nieuwe vorm moet zich in het komende jaar verder ontwikkelen. De raad wil uiteindelijk bereiken dat agendapunten zich niet hoeven aan te passen aan de vergadervorm maar dat de vergadervorm zich aanpast aan de aard van de agendapunten. Het ene agendapunt heeft nu eenmaal meer aandacht nodig dan het andere.

 

Archief
Terug naar vorige pagina