Politiek nieuws


Plaatsing  
 
06-03-2009  

Raad praat over Voedselbank en Stadsbank

 

Almelo, ..maart 2009 PERSBERICHT

ALMELOSE VOEDSELBANK 10 MAART IN DE GEMEENTERAAD

Op initiatief van ALA praat de gemeenteraad op 10 maart over de Almelose voedselbank. Het onderwerp sluit goed aan op de het armoedebeleid en de schuldsanering door de stadsbank die al op de agenda stonden van deze informatieve raadsvergadering op 10 maart.
Om 19.30 uur zal de Voedselbank aan de orde komen ,daarna zal over de Stadsbank gesproken worden

Het ALA-initiatief wordt ondersteund door een groot aantal fracties in de gemeenteraad.

Het bestuur van de Almelose voedselbank geeft een korte presentatie van de lopende ontwikkelingen: er is een pand: de voormalige Supermarkt aan het Van Dronkelaarplein; er zijn ruim 50 vrijwilligers en een aantal Almelose bedrijven heeft al toezeggingen gedaan om voedingsmiddelen ter beschikking te stellen. Het aantal aanvragen voor voedselpakketten ligt nu al rond de 50 gezinnen. De verwachting is dat dit snel tot zo’n 100 zal oplopen.

ALA vindt deze informatieve raadsbijeenkomst een goede gelegenheid om duidelijk te maken: waarom in Almelo een voedselbank nodig is; wat de voedselbank doet; hoe kandidaat-ontvangers worden geselecteerd en hoe de voedselbank wil gaan samenwerken met andere organisaties zoals De Boodschappenmand en de gemeentelijke instanties.

Na de presentatie van de stichting Voedselbank Almelo, wordt het college van B&W uitgenodigd om toe te lichten waarom dit college, in tegenstelling tot Hengelo en Enschede, tegenstander is van de voedselbank.
Ook anderen, hebben de gelegenheid om tijdens deze informatieve raadsbijeenkomst, vragen te stellen en hun standpunten naar voren te brengen.

De gemeenteraad kan dan haar eigen standpunt bepalen en eventueel voorstellen doen over de manier waarop de gemeente Almelo nog beter kan bijdragen aan een effectieve hulp aan gezinnen en alleenstaanden die in de knel zitten en hulp, ook in de vorm van voeding, heel hard nodig hebben.
 

Archief
Terug naar vorige pagina