Politiek nieuws


Plaatsing  
 
02-03-2009  

VVD-vragen over: Innovatiekracht

 

Vraag voor het vragenuurtje van de Raad van 3-3-09


De VVD was enthousiast over de stappen die de gemeente Almelo medio 2007 heeft gezet door de Lysias Group de opdracht te verstrekken tot een verkenning op het gebied van innovatie en profilering van de stad Almelo en de regionale ontwikkelingen rond het Innovatieplatform Twente.

Onder de naam ”met innovatiekracht vooruit” was de gemeente voornemens om concrete en ambitieuze stappen te zetten om twee doelen te bereiken:

1. hoge ambities te realiseren op het gebied van innovatie en profilering van de stad Almelo
2. aansluiten op de regionale ontwikkelingen ten aanzien van de Twentse Innovatieroute van het Innovatieplatform Twente.

De VVD-fractie vraagt zich nu, bijna 2 jaar verder, het volgende af:

1. Welke stappen zet de gemeente momenteel om de innovatienotitie Almelo te vertalen naar een realistisch en haalbaar actieplan voor de komende jaren?
2. Op welke wijze is de gemeente voornemens om naast de lopende regionale ontwikkelingen rond de Twentse Innovatieroute , extra kansen te creëren voor het Almelose bedrijfsleven (o.a. Maakindustrie)?


G.H. van Woudenbergh

Archief
Terug naar vorige pagina