Politiek nieuws


Plaatsing  
 
02-03-2009  

CDA-vragen over: Kredietcrisis, werk en onderwijs

 

Vragen CDA raad 3 maart as.

Vraag 1
“Gemeenten en provincies moeten dit jaar al hun investeringsplannen uit de kast halen en er serieus geld tegenaan zetten." Dit zei premier Jan Peter Balkenende bij de nieuwjaarsreceptie van het CDA in Haarlem, waar ook veel lokale bestuurders aanwezig waren. Vervolg toespraak Balkenende: "Waar zijn de plannen voor wegenaanleg en dergelijke? Investeer erin! Dat is goed voor de economie,voor de werkgelegenheid. Ook op een lager niveau: doe er alles aan! Dat appel doe ik op u."

Kredietcrisis en gemeentelijk beleid.
1. Heeft u een eerste inzicht in de effecten van de kredietcrisis op de verschillende onderdelen van het gemeentelijk beleid en de maatregelen die u op basis daarvan getroffen heeft? Zo ja, graag een eerste rapportage.
2. Bent u bereid de raad periodiek te rapporteren over de effecten van de kredietcrisis en de maatregelen die u getroffen heeft?
3. Zijn er inmiddels afspraken gemaakt op regionaal/netwerkstad niveau t.a.v de bestrijding van de kredietcrisis?

Onderwijs en werkgelegenheid
1. Door de recessie dreigen er veel arbeidsplaatsen te verdwijnen in het duale onderwijs. Leerlingen die een dag per week naar school gaan in combinatie met een arbeidsplek, krijgen het steeds moeilijker om een arbeidsplek te vinden. Heeft u hier al contacten over met onderwijs en werkgevers?

Vraag 2
In januari 2009 is de Wet bestuurlijke boete in werking getreden. Via een door het CDA ingediende motie heeft de raad zich hier destijds ook sterk voorgemaakt. Met de bestuurlijke boete krijgt de gemeente een extra instrument in handen om op te treden tegen met name de zogeheten " kleine ergernissen" (wildplassers, afval op straat dumpen, parkeren op de stoep, hondenpoep etc.), die bij menig burger veel irritatie oproept.

De CDA fractie vraagt hoever het college is met de invoering van dit nieuwe instrument en wanneer de raad hierover een voorstel krijgt?

Archief
Terug naar vorige pagina