Politiek nieuws


Plaatsing  
 
02-03-2009  

PvdA-vragen over: Minima en 'gat' Grotestraat

 

Subsidiemeter
De subsidiemeter is een digitale vragenlijst op een gemeentelijke website, gemaakt voor mensen met een laag inkomen. Wanneer u de vragen beantwoordt, krijgt u een persoonlijk advies voor welke regeling u in aanmerking komt. Naar onze mening zal dit systeem mensen helpen een beter inzicht te krijgen over de voorzieningen om hun inkomensituatie te verbeteren. De fractie PvdA wil hierover de volgende vragen stellen: Bent u op de hoogte van de subsidiemeter? Deelt u de mening van onze fractie dat de subsidiemeter een goede toegang kan zijn voor de mensen die inkomenondersteuning zoeken? Zo ja, wanneer kunnen wij de subsidiemeter op de website van de gemeente Almelo zien?


Het ‘gat’ tegenover Talamini
Vorig jaar is herhaalde malen gesproken over het ‘gat’ tegenover Talamini. Voor het laatst met de behandeling van de begroting van 2009. Er is afgesproken dat in 2009 al begonnen zal worden met enkele belangrijke binnenstedelijke projecten waaronder het ‘gat’ tegenover Talamini. Het ontwerp voor winkelruimten en appartementen is reeds gemaakt. Het terrein begint nu echter op een vuilstortplaats te lijken, wat wij niet wenselijk vinden en volgens ons niemand niet. Kan de wethouder aangeven wat nu de stand van zaken is? En kan de wethouder aangeven wanneer nu eindelijk met de bouw begonnen wordt?

Bert Kozijn

Fractievoorzitter PvdA

Archief
Terug naar vorige pagina