Politiek nieuws


Plaatsing  
 
21-01-2009  

Burgers anoniem bij KPMG-onderzoek

 

ALMELO - Op aandringen van de gemeenteraad blijven burgers anoniem bij het onderzoek van KPMG naar het gemeentelijk vergunningenbeleid, althans betreffende de kritiek die zij uiten. Inmiddels hebben 15 burgers zich gemeld. Verder onderzoekt KPMG 28 dossiers waarvan er 7 'markant' worden genoemd. De gemeente is verplicht de dossiers ter inzage te geven. Tijdens de presentatie bleek dat het voor de meeste raadsleden 'dikke mist' was wegens gebrek aan kennis over de wetgeving voor met name de horeca-bedrijfstak. KPMG brengt tussentijds rapportages uit aan betrokken ambtenaren en het college van B&W. Het onderzoek in opdracht van de gemeenteraad kost het lieve sommetje van 120.000 euro. 
Er is veel kritiek op de gemeente vanwege het vergunningenbeleid. Zo vraagt de gemeente bijvoorbeeld aan startende - ook bij herstart of nevenvesting - om een exploitatiebegroting. Een eis die de wetgever al voor jaren geleden uit de wet schrapte. Tot toen leverde men dat in bij de Kamer van Koophandel, maar het kabinet vond deze eis achterhaald omdat ook banken ondernemers 'doorlichten' bij kredietaanvragen.

Archief
Terug naar vorige pagina