Politiek nieuws


Plaatsing  
 
22-01-2009  

Gemeente Almelo wacht nog veel rechtszaken

 

ALMELO - Juridisch adviseur Eshuis heeft namens zijn cliënten nogal eens te maken met het beleid van de gemeente Almelo. Zo behartigt hij o.a. de vergunningsperikelen rondom Grand Café De Rechter en Kinderspeelparadijs 'Dolle Pret'. In dat kader vraagt hij ook gegevens op over vergunningen - of ontbreken daarvan - van andere horecabedrijven ter vergelijk of de gemeente wel juist en eensluidend handelt.
Hij is wat dat betreft niet de eerste de beste, want ten tijde van zijn ambtenaarschap bij de afdeling Bijzondere Wetten kreeg hij te maken met diverse dossiers en werkte hij namens de Vereniging Nederlandse Gemeenten ook mee aan de totstandkoming van de wet Bibob.
Net zoals andere deskundigen die daar aan meewerkten, heeft hij ook kritiek op de wijze waarop deze integriteitwet door gemeenten en bureau Bibob van het ministerie wordt 'misbruikt', waardoor ondernemers 'vermalen' worden in de ambtelijke raderen en bestuursbezwaren.
Zo betwijfelt hij het uitgebrachte eindrapport over Grand Café De Rechter van bureau Bibop, omdat daarover 3 rapporten zijn uitgebracht die op basis van contacten met de Almelose burgemeester Knip zouden zijn aangepast, waardoor de integriteit van het bureau Bibob van het Ministerie van Justitie kan worden betwijfeld omdat deze zich heeft laten beïnvloeden en gebruikt maakt in de rapporten van juridisch niet bewezen feiten.
In deze zaak stapt hij namens zijn cliënte rechtstreeks naar de rechtbank omdat de gemeentelijke bezwarencommissie niet bevoegd is de geheime Bibob-rapporten te mogen inzien.

Eveneens vroeg Eshuis de bouwgegevens op van het zonder vergunningen draaiende Restaurant De Vier Vensters dat in de Zembla-uitzending werd aangekaart. Volgens het officiële antwoord van de gemeente Almelo heeft het restaurant de bovenverdieping niet in gebruik, maar Eshuis heeft nu foto's op zijn website geplaatst dat de burgemeester 'himself' met tal van VVD-notabelen daar te gast waren tijdens een werkbezoek van de VVD-kamerleden Henk Kamp en voormalig crime-fighter Fred Teeven. Volgens Eshuis voldoet de 'illegaal' in gebruik zijnde ruimte niet aan de wettelijke voorschriften en kan daar geen vergunning voor worden verleend.

In de vergunningenstrijd won Eshuis al tal van zaken bij de bestuursrechter en onlangs tikte de Provinciale Ombudsman de gemeente Almelo fors op de vingers omdat de ontruiming van het terras bij Grand Café De Rechter onrechtmatig was verlopen. De gemeente sprak er met een persbericht haar verrassing over uit en verweet de Ombudsman dat de gemeente niet had mogen reageren op zijn eerste bevinding. Een feit is echter dat beide partijen wel degelijk daartoe zijn uitgenodigd en Eshuis deed dat ook namens zijn cliënte, iets wat de gemeente naliet. Ook hiermee gaat Eshuis namens cliënte naar de bestuursrechter.

Volgens Eshuis 'klungelt' de gemeente maar wat aan naar eigen goedbevinden en negeert het de diverse wetgeving en jurisprudentie. Eshuis meldt op zijn website eveneens dat hij volstrekt geen vertrouwen heeft in het startende onderzoek van KPMG over het Almelose vergunningenbeleid. Enerzijds omdat hij de kennis bij KPMG over het specifieke onderwerp betwijfeld en bovendien omdat de tussenrapportages met betrokken ambtenaren en college wordt besproken om e.e.a. af te stemmen voor het uitbrengen van een eindrapport. Eshuis onderzoekt eveneens of de aanbesteding van het in opdracht van de gemeenteraad uit te voeren onderzoek wel rechtens is verlopen.

Ook Zembla is nog actief betreffende bestuurlijke perikelen tussen burgers en lokale overheden. Naar aanleiding van de uitzending over Almelo stuitte Zembla op meerdere gemeenten die het niet zo nauw nemen met de wettelijke regelgeving. Daarover komt op 2 februari een uitzending op Nederland 2 om 22.10 uur.

Archief
Terug naar vorige pagina