Politiek nieuws


Plaatsing  
 
19-01-2009  

VVD wil dat gemeente nota's sneller betaald

 

Geacht College,

Menig leverancier van goederen of diensten aan de Gemeente Almelo wordt geconfronteerd met de gevolgen van de kredietcrisis. De termijn die het gemeentelijk apparaat in acht neemt om de geleverde prestaties te voldoen draagt bij aan de krappe liquiditeit van bedrijven die daardoor in problemen kunnen komen.
Recent werd in de landelijke pers gemeld dat bijvoorbeeld de provincie Limburg zich heeft verplicht vanaf heden alle betalingen binnen veertien dagen te verrichten om op deze simpele manier de bedrijven -  en daarmee de landelijke economie - een handje te helpen.

De VVD-fractie legt u hierbij de volgende vragen voor :

1. In welke termijn voldoet de gemeente Almelo thans zijn facturen?
2. Bent u bereid om deze termijn zoals elders terug te gaan brengen naar twee weken?
3. Zo ja, binnen welke termijn denkt u dat te kunnen realiseren?

Gezien de ernst van de situatie wordt een spoedige beantwoording van deze vragen zeer op prijs gesteld.

Met vriendelijke groet,

G.H. van Woudenbergh 

Fractievoorzitter VVD

Archief
Terug naar vorige pagina