Politiek nieuws


Plaatsing  
 
14-01-2009  

B&W: Ombudsman hield zich niet aan protocol

 

ALMELO - Loco-burgemeester Kuik-Verweg stelde n.a.v. van vragen van de PvdA-fractie over de uitspraak van de provinciale Ombudsman inzake de onrechtmatige ontruiming van het terras van Grand Café De Rechter dat het college van B&W verrast was over de uitspraak omdat de Ombudsman zich ook had uitgesproken over bestuursrechtelijke zaken. Bovendien stelde Kuik-Verweg dat de Ombudsman zich niet heeft gehouden aan het eigen protocol inzake Art. 1 lid 6/7 waarin gesteld wordt dat de gemeente 3 weken de tijd heeft om te reageren voordat een definitieve uitspraak volgt.

Vragensteller raadslid Kozijn (PvdA) stelde bij de inleiding van de vragen dat de uitspraak van de Ombudsman helder was en niet mis te verstaan. Fractieleider Slettenhaar (CDA) moest van het hart dat hij het betreurde dat het college niet vooraf de raad over de uitspraak had geïnformeerd voordat een persbericht als reactie verzonden werd.

Blijft de vraag of een weerwoord van het college van B&W enige zin zou hebben gehad. Het college beriep zich in zijn verbazingsreactie op recente jurisprudentie die echter uit 2006 bleek te stammen en die uitspraak is wel degelijk in de overweging door de Ombudsman meegenomen stelde juridisch adviseur Eshuis van Grand Café De Rechter al eerder. Eshuis gaf eveneens aan dat hij namens zijn cliënte wel heeft gereageerd en ook daar sprak de Ombudsman zich over uit. Lees hier de uitpraak van de Ombudsman. Het lijkt er dus eerder op dat de gemeente Almelo heeft nagelaten te reageren omdat het kansloos was en de gemeentelijke reactie de uitspraak van de Ombudsman ook niet kan beïnvloeden. Eshuis spreekt in dat opzicht van "De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet," omdat hij namens zijn cliënte ook niet mocht reageren op de klachtafhandeling door de gemeente zelf en hij mede daardoor genoodzaakt was voor zijn cliënte de gang naar de Ombudsman te moeten maken.

update 14-01-'09  06.00 uur: Tc Tubantia  // Ombudsman om opheldering gevraagd

Archief
Terug naar vorige pagina