Politiek nieuws


Plaatsing  
 
13-01-2009  

ALA vragen over financiƫn grondbedrijf - update


Het agendapunt werd niet behandeld. Toch gaf weth. van Broekhoven gedeeltelijk antwoord op de vragen van ALA.
Stork noemde het gissen naar de omstandigheden hoe het gemeentelijk grondbedrijf er voor stond. Van Broekhoven stelde dat er geen extra geld nodig is, maar dat kwam eigenlijk omdat het agendapunt niet behandeld werd. Mocht dat namelijk wel zo zijn geweest, had er 2 miljoen euro uit de algemene middelen moeten worden overgeheveld naar het grondbedrijf.
Volgens weth. van Broekhoven staan er 891 belangstellenden voor een bouwkavel ingeschreven. De gemeente beschikt nog over 150 kavels in Almelo NoordOost, 11 op het Kollenveld en 1 kavel op de Maatkampslanden in Bornerbroek.
Volgens van Broekhoven is de diversiteit in kavels momenteel onvoldoende en gaat de vraag grotendeels uit naar kavels kleiner dan 600 m2.
 

Vragen VBR dd 13.1.2009 van Almelo's Liberaal Alternatief (ALA)

De tussen-rapportage Grondbedrijf 2008 over de financiële positie van het grondbedrijf per 30 juni 2008 kwam onlangs in het bezit van de gemeenteraad. Deze rapportage geeft een zeer somber beeld. Veel vertragingen, in bouwplannen, worden gemeld .Het resultaat is hogere rentelasten en een mindere winstverwachting of zelfs verlies.

In de Tubantia dd 8 januari staat , dat het college ruim 2 miljoen euro extra, nodig heeft om de risico’s van het grondbedrijf te dekken.

Dit geeft ALA reden tot, onder andere, de volgende vragen

1. Welke effecten heeft de kredietcrisis op de geprognosticeerde grond verkopen gehad?
2. Hoeveel kavels, in welke complexen, bouwrijpe grond heeft Almelo beschikbaar.
3. Zijn er wachtlijsten voor bouwkavels? Zo ja voor welke complexen.
4. Kunt U bevestigen of ontkennen,dat project ontwikkelaars en woningbouw corporaties hun bouwplannen uitstellen of niet door laten gaan?
5. Is het grondaankoopbeleid aangepast?
6. De rapportage vermeld dat de bouwgrond productie in 2008 ernstig is vertraagd en dat dit versneld moet worden. Welke maatregelen heeft u genomen?
7. Aannemende dat de 2 miljoen nodig is om het tekort t.m 30 juni 2008 aan te zuiveren zouden wij het volgende willen weten. Wat zijn de verwachtingen mbt de reserve positie over geheel 2008

Fractie Almelo's Liberaal Alternatief

Archief
Terug naar vorige pagina