Politiek nieuws


Plaatsing  
 
13-01-2009  

VVD-vragen over de bouw van Fortezza - update


In antwoord op de vragen van de VVD antwoordde weth. Kuiper dat de bouw van Fortezza nog nooit zo dicht bij is geweest. Het leidde tot enige hilariteit in de gemeenteraad.
Kuiper kon nog geen exacte startdatum noemen. Hij meldde eveneens dat 46% is verkocht en dat men onderzoekt om dat percentage naar 70% op te krikken, want dat is gebruikelijk bij aanvang van dit soort bouwwerken.
De raad blijft zich echter zorgen maken omdat projectontwikkelaar van der Looy de grond nog steeds niet heeft betaald, er geen bouwplicht bestaat en de teller inmiddels is opgelopen naar ruim 13 miljoen euro.
 

Almelo 12-01-09

Voorzitter

Van diverse marktpartijen horen we verschillende geluiden over de realisatie cq afblazen van het ambitieuze plan Fortezza, de bouw van Fortezza is in 2008 een aantal keren uitgesteld en zal volgens de wethouder dit voorjaar van start gaan.

De VVD-fractie heeft de volgende vragen:

1. Kunt u inmiddels een exacte datum aangeven wanneer er dit voorjaar met de bouw begonnen gaat worden?
2. Is er in de contracten met Van der Looij een bouwplicht opgenomen voor dit object? Zo ja, hoe ziet deze plicht eruit?
3. Is er in de contracten met Van der Looij een uiterste datum opgenomen, waarop met de bouw gestart dient te worden en gerealiseerd moet zijn?
4. Zo nee, kunt u dan aangeven op welke datum de definitieve beslissing wordt genomen over het al of niet doorgaan van dit project?
5. Zijn er boeteclausules met betrekking tot vorenstaande punten van toepassing?

De VVD-fractie

G.H. van Woudenbergh

Reactie van projectontwikkelaar van der Looy in TC Tubantia: Bouw Fortezza begint later

 

Archief
Terug naar vorige pagina