Politiek nieuws


Plaatsing  
 
12-01-2009  

CDA-vragen over vrijwilligersverzekering en...

 

Vragen CDA raad 13 januari 2009

Hierbij een 3 tal vragen naar aanleiding van de nieuwe regelgeving per 2009

Collectieve verzekering vrijwilligers
Om het vrijwilligerswerk te stimuleren heeft de Tweede Kamer in november besloten landelijk 4 miljoen euro beschikbaar te stellen voor een dekkende vrijwilligersverzekering. Dankzij dit extra geld heeft de gemeente nu de mogelijkheid een verzekering af te sluiten waarmee iedere vrijwilliger straks met een gerust hart en goed verzekerd zijn of haar werk kan doen.

De huidige vrijwilligersverzekering dekt lang niet altijd alle risico’s en geldt alleen voor vrijwilligers die werkzaam zijn voor organisaties uit de wereld van zorg en welzijn die een directe subsidierelatie met de gemeente hebben.
De nieuwe verzekering zou voor alle vrijwilligers kunnen gelden, ongeacht leeftijd, soort activiteit en het aantal uren dat iemand als vrijwilliger werkzaam is.

Is het college bereid er voor te zorgen dat iedere vrijwilliger in de gemeente met ingang van 1 januari 2009 is verzekerd zonder dat de gemeente actief de vrijwilligers registreert. Daarbij zijn vrijwilligers verzekerd: ongeacht leeftijd; ook bij eenmalige activiteiten; geen minimum aantal uren; ook bij kerkelijk werk en buurtactiviteiten.

Huiselijk geweld
Met ingang van 2009 is de nieuwe wet ten aanzien van huiselijk geweld van kracht. Niet het slachtoffer wordt uit huis geplaatst, maar de geweldpleger via ingrijpen van de politie.

Graag vernemen wij van het college op welke wijze de gemeente Almelo hierop is voorbereid. Dit mede gezien de berichtgeving over de permanente bezetting van de opvangplekken voor vrouwen in Overijssel waar de hulpverlening op dit moment tegen aan loopt.

AWBZ-maatregelen
Per 1 januari 2009 zijn de pakketmaatregelen AWBZ ingegaan. Er wordt geïndiceerd volgens de nieuwe beleidsregels “indicatiestelling AWBZ”. Alleen mensen die volgens de nieuwe beleidsregels vallen in de categorie matig/zwaar komen in aanmerking voor de functie begeleiding. Naar aanleiding van een algemeen overleg met de Tweede Kamer over de onrust die hierdoor is ontstaan, heeft staatssecretaris Bussemaker van VWS een gewenningsperiode voorgesteld. Dit betekent dat mensen gedurende het jaar 2009 gefaseerd bij het CIZ komen met de vraag om een nieuwe indicatie te stellen. De gewenningsperiode geldt alleen voor mensen die tot de categorie ‘licht’ behoren en voor wie de begeleiding uit de AWBZ in de loop van 2009 geheel wegvalt.

Tijdens de gewenningsperiode kunnen zij aankloppen bij bijvoorbeeld het Wmo-loket van hun gemeente, het maatschappelijk werk of de MEE-organisaties. Daar worden ze op weg geholpen wat te doen als de begeleiding definitief vervalt.

Graag vernemen wij van het college welke maatregelen in Almelo worden genomen om deze groep zo goed mogelijk voort te helpen, gezien de middelen en de menskracht die daarbij nodig zijn.

Archief
Terug naar vorige pagina