Politiek nieuws


Plaatsing  
 
11-01-2009  

PvdA wil open beleid verhuur gemeentepanden


I. Mercanoglu - raadslid PvdA
 

College van B&W
Stadhuisplein 1 Almelo
Per e mail

Betreft: schriftelijke vragen aan college B&W over
verhuren tijdelijk leegstaande panden

Almelo, 6 januari 2009


Geacht college,

Uw college verhuurt panden die leegstaan o.a. aan eigen ambtenaren. Zeker in een tijd waarin de stad volop in beweging is, en panden voor langere of kortere tijd leeg kunnen staan, is dit een thema dat bij de fractie van de PvdA vragen oproept. Op dit moment ervaren wij uw beleid ten aanzien van de leegstaande panden als ondoorzichtig.
We vragen helderheid mbt de verhuur cq gebruik van dezen panden en wie in principe in aanmerking komen voor deze panden. De Partij van de Arbeid is van mening dat het College beleid dient te ontwikkelen over de verhuur en gebruik van deze panden en vraagt u dit zo snel mogelijk te doen. In dit beleid moeten alle burgers een gelijke mogelijkheid hebben om tot huur over te gaan zoals dat nu voor de huidige gebruikers geldt.

In dit kader legt de PvdA u de volgende vragen voor:

- Deelt uw College de opvatting van de PvdA dat een transparant beleid voor de verhuur van leegstaande panden van de gemeentelijke nodig is?
- Is uw College bereid een dergelijk beleid te ontwikkelen en voor te leggen aan de gemeenteraad ter besluitvorming?
- Op welke wijze heeft uw College tot nu toe gehandeld inzake de verhuur van leegstaande panden?
- Hoeveel panden betreft het?
- Op welke wijze wordt de verhuur vastgesteld en vastgelegd?
- Wat is de staat van deze panden?
- Welke mensen en of groepen mensen hebben daarvan vooral gebruik kunnen maken in de afgelopen periode?
- De indruk bestaat dat vooral ambtenaren gebruik maken van deze leegstaande panden. Bent u met ons van mening dat het niet gewenst is dat alleen ambtenaren gebruik kunnen maken van deze panden indien ze leeg staan?
- Onderschrijf uw College deze mening?

Graag ziet de PvdA binnen vier weken uw antwoorden tegemoet.

Hoogachtend,

I. Mercanoglu, fractie PvdA

Archief
Terug naar vorige pagina