Politiek nieuws


Plaatsing  
 
10-01-2009  

Gaat AVC Heracles toch verhuizen? update


Commentaar: Voorbereidende Raadsvergadering 13-01-2009

De gemeenteraad is nog niet overtuigd van de noodzaak om avc Heracles te verhuizen. Dat bleek tijdens de voorbereidende raadsvergadering. Eind 2005 was de gemeenteraad unaniem om avc Heracles te laten zitten waar het zit. Weth. van Broekhoven wil nu het sportcomplex als het ware spiegelen om aansluitende wijkruimte voor woningbouw te verschaffen.

Als argument werd o.a. aangedragen de 'lichthinder' die aanwonenden zouden ondervinden van de trainingsverlichting. Alsof dat niet meer het geval zou zijn als het sportcomplex een paar honderd meter opschuift achter de bestaande huizen parallel aan de Bornsestraat. Bovendien moet dan het verkeer via de wijk worden afgewikkeld. Het lijkt er op dat er er al teveel bindende afspraken met projectontwikkelaars zijn gemaakt en de winst zit in het compacter huisvesten van de club om zo ruimtewinst te maken op het huidige 5 ha grote complex. De kosten voor verhuizing/herbouw van kantine en kleedkamers wordt daarbij voor lief genomen en van de monumentale tribune zelfs voor de tweede keer. Daar komt bij dat 'binnenskamers' het plan van hoogbouw op de parkeerplaats van de avc Heracles nog niet uit de gedachten is.

AlmeloNieuws vraagt zich af wat er mis is met een sportcomplex midden in de wijk en de nieuwe huizen te bouwen op de beoogde verhuisplek? Het autoverkeer van en naar het sportcomplex kan dan ook gewoon via de parallelweg langs de Bornsestraat worden afgewikkeld.
 

ALMELO - AVC Heracles gaat toch verhuizen van de Bornsestraat naar een plekje iets verderop in De Bolkshoek. Althans dat is het onderwerp van de bijzondere ledenvergadering op maandagavond 12 januari. In het geheim heeft het bestuur van de AVC overleg gevoerd met sportwethouder Reinier van Broekhoven en die ging accoord met het op tafel gelegde voorwaardenpakket.

In 2005 onstond er veel commotie om de club te laten verhuizen en de gemeenteraad stak daar toen een stokje voor. Het was de politieke partij BBA die de discussie aanzwengelde en bij de behandeling van de voorjaarsnota 2005 een amendement indiende. Uiteindelijk besloot de raad eind 2005 dat het plan van tafel ging nadat de leden massaal tijdens de raadsvergadering protesteerden. Volgens het toenmalige plan zou de club moeten verhuizen naar de Steffensweg op het sportpark De Riet. Tegelijkertijd boden projectontwikkelaars op de woonbeurs in Hengelo al kavels aan gelegen op het sportcomplex van avc Heracles en dat zal de nodige druk wel zijn geweest op het college van B&W om de avc Heracles alsnog te laten verhuizen en met het voorwaardenpakket accoord te gaan.

Uit betrouwbare bron weet AlmeloNieuws dat de voorgenomen verhuizing ook slechts tijdelijk is voor een periode van pakweg 15 à 20 jaar, omdat dan verdere stadsuitbreiding aan de orde komt. Maandagavond weten we meer. Lees hier de info op de website van avc Heracles. 

Archief
Terug naar vorige pagina