Politiek nieuws


Plaatsing  
 
07-01-2009  

Gevoelige tik Ombudsman ontruiming De Rechter


Wethouder Sjoers gaf groen licht voor de ontruiming
 

ALMELO - Inzake de vergunningenstrijd tussen de gemeente Almelo en Grand Café De Rechter heeft de gemeente wederom een gevoelige tik gekregen. De Provinciale Ombudsman noemt het optreden van de gemeente betreffende de bestuursdwang bij de ontruiming van het terras zelfs onbehoorlijk.
Verder meent de Ombudsman dat de gemeente bij de uitvoering tot bestuursdwang onzorgvuldig heeft gehandeld t.a.v. de regievoering onder verantwoordelijkheid van wethouder Sjoers en meent de Ombudsman dat ook betreffende de klachtenbehandeling n.a.v. de ontruiming door de gemeente onzorgvuldig is gehandeld.

Op 12 juni 2008 - vier dagen voor de gijzelingsactie - heeft de gemeente de klacht behandeld in een hoorzitting. Naar aanleiding van de ontsporing van de echtgenoot van exploitante Okci - Erdem brengt de gemeente in augustus een 'Feitenrelaas' in de publiciteit waaruit blijkt dat de gemeente van mening is, dat de ontruiming rechtens is verlopen. In het verweer bij de Provinciale Ombudsman stelt de gemeente nu, dat daaruit niet blijkt dat de gemeente een uitspraak op de klacht heeft gedaan, maar dat in het 'Feitenrelaas' de ambtelijke beleving is weergegeven.
De gemeente bracht het 'Feitenrelaas' met grote Aplomp in de publiciteit als zijnde een juiste weergave van de gevoerde procedures, maar spreekt zichzelf nu tegen.

Persbericht reactie gemeente Almelo:

Oordeel Ombudsman verrast gemeente Almelo

De gemeente Almelo is verrast over het oordeel van de Overijsselse Ombudsman betreffende de klacht van de eigenaar van grand café de Rechter over het optreden van de gemeente tegen het terras van het café op 23 april 2008.

De Overijsselse Ombudsman is van oordeel dat het optreden het karakter had van bestuursdwang. De gemeente veronderstelt dat dit oordeel haaks staat op recent gewijzigde jurisprudentie van de afdeling Rechtspraak van de Raad van State. Het college zal het standpunt van de Ombudsman op korte termijn nader bestuderen.

Anne-Marie Oost
teamleider Communicatie

Red. Navraag leert dat de gemeente in de 1e reactie doelt op uitspraak LJN: AU9822 - te vinden op rechtspraak.nl - een uitspraak van 18 januari 2006 waarbij gedoeld wordt op een vooraankondiging en nog geen besluit. Het verschijnen met 6 voertuigen en politie om te ontruimen wordt door de Ombudsman in zijn uitspraak wel degelijk gezien als een besluit. Volgens juridisch adviseur Eshuis hebben de aanwezige ambtenaren zelfs gedreigd met een hoge schadeclaim die de ontruiming van het terras met zich mee zou brengen, waarop exploitante Okci-Erdem zelf tot ontruiming overging.  Zie ook de reactie van juridisch adviseur Eshuis op zijn website


De uitspraak van de Provinciale Ombudsman

Archief
Terug naar vorige pagina