Politiek nieuws


Plaatsing  
 
24-11-2008  

SP vragen aankoop bouwkavel wethouder

 

Na aanleiding van de uitzending van Zembla en alle krantenberichten heeft de SP aanvullende vragen op de vragen van A.L.A:

Is het perceel door dhr. Bonthuis aangeboden aan de gemeente voordat het is verkocht aan de heer Smit?
Zo ja, waarom heeft de gemeente afgezien van de aanschaf?
Zo nee, waarom niet?
Is de grond tijdens deze verkoop al bouwgrond?

Heeft de Gemeente tijdens het Wvg tussen november 1996 en oktober 2004 gronden aangekocht?
Zo ja, welke [kavels en grootte] en wanneer?

Was er een wachtlijst voor kavels in het plangebied?
Zo ja, hoe groot was de wachtlijst en heeft iedereen die ingeschreven stond een kavel kunnen bemachtigen?
Volgens welke criteria heeft het toewijzen van kavels plaatsgevonden?
Welke afzonderlijke grondprijzen zijn er betaald voor de onbebouwde en de bebouwde kavels?

Graag zo snel mogelijk een schriftelijk antwoord.

Alvast bedankt.


Met vriendelijke groet,


Javier Cornelissen

raadslid SP

Archief
Terug naar vorige pagina