Politiek nieuws


Plaatsing  
 
24-11-2008  

ALA stelt vragen over grondtransactie weth. Sjoers

 

Vragen aan college n.a.v uitzending Zembla en krantenartikelen.

Bovenstaande geeft ALA aanleiding tot de volgende vragen:

1. Is het perceel grond(± 500 m² ) gelegen aan Hulshorst 1, waarop van 31.10.1996 tot 11.10 2004 de W.V.G van kracht was, in die periode, door de heer Smit aangeboden aan de gemeente?

2. Was het voltallige college op de hoogte van de aankoop door de heer Sjoers ?

3. Was de W.V.G. voor het betreffende gebied bekend bij het kadaster?

4. Heeft de notaris, waar de transactie tussen de heren Sjoers en Smit gepasseerd is, bericht van de gemeente gehad, dat de gemeente geen gebruik maakte van haar rechten onder de W.V.G?

5. Is het waar dat ambtenaar Haarhuis beoordeeld heeft of de prijs van de grond juist was?


Gaarne per ommegaande antwoord,

Namens ALA

G.W.L.Stork (fractievoorzitter)

Archief
Terug naar vorige pagina