Politiek nieuws


Plaatsing  
 
22-11-2008  

Bestuursdelegatie naar Denizli

 

Werkbezoek aan Denizli in teken van projecten
Van 23 tot en met 26 november brengt een Almelose delegatie een werkbezoek aan onze partnerstad Denizli (Turkije). De delegatie bestaat uit bestuurders en ambtenaren. Doel van dit bezoek is om de projecten uit het lopende samenwerkingsprotocol met Denizli te evalueren en nieuwe projecten te definiëren.

Aanleiding voor het bezoek aan Denizli is dat de meerderheid van de projecten uit het lopende samenwerkingsprotocol ‘Denizli-Almelo 2007-2010 Together into the future’ eerder geëindigd zijn dan gepland en dat voor het continueren van de relatie nieuwe projecten gedefinieerd moeten worden.
In het samenwerkingsprotocol is aangegeven dat minimaal zes maanden voor het einde een evaluatie van de projecten plaats zal vinden. Met het aanstaande bezoek wordt hier invulling aan gegeven.

Programma
Maandag 24 november is er een rondleiding door de stad Denizli voor illustratie van stedenbouw-kundige ontwikkelingen. In de middag wordt de stand van zaken van de huidige projecten doorgenomen en wordt een presentatie gegeven van beoogde projecten.
Dinsdag 25 november bezoekt men de provinciale autoriteit waar een aantal thema’s aan de orde komen die mogelijk voor samenwerking in aanmerking komen, zoals publiek transport, sociale ontwikkeling en duurzaamheid. In de middag is een bezoek
aan de Kamer van Koophandel gepland waarbij de mogelijkheden voor het organiseren van een handelsmissie centraal staan.
Woensdag 26 november wordt een bezoek gebracht aan het Nederlands consulaat in Istanbul met het oog op het voornemen met betrekking tot een handelsmissie.

De gemeenten Denizli en Almelo hebben in februari 2007 in Almelo het huidige samenwerkingsprotocol ondertekend waarin afspraken zijn vastgelegd over een aantal projecten.

Het doel van het bezoek aan Denizli is ook het vaststellen van nieuwe samenwerkingsthema’s en concrete projecten te benoemen om hiermee richting te geven aan een nieuw samenwerkingsprotocol. Het doel is vooralsnog niet om direct een nieuw protocol te ondertekenen. Het bezoek heeft een inventariserend karakter en dient mede om de projecten uit het huidige protocol te evalueren.
Na overleg met andere organisaties die ook betrokken zijn bij een aantal projecten kan de projectidentificatie afgerond worden en kan medio 2009 een nieuw samenwerkingsprotocol voor de periode 2010-2012/2013 opgesteld worden.

Archief
Terug naar vorige pagina