Politiek nieuws


Plaatsing  
 
18-11-2008  

VVD blij met kabinetsbesluit luchthaven

 

VVD-Almelo juicht luchthaven besluit van kabinet van harte toe!

Het kabinet heeft besloten om de luchthaven Twente open te houden en onderschrijft hier mee het VVD-standpunt dat de luchthaven Twente van nationaal belang is!

De fractie van de VVD-Almelo is met de Statenfractie van de VVD gelukkig met het besluit want ” Werkgelegenheid en economische groei is van groot belang voor Overijssel en in het bijzonder Twente, zeker in deze economisch onzekere tijden , de luchthaven Twente is daar een onmisbare schakel in.

De VVD-fractie is blij dat de inzet van o.a het VVD Tweede kamer lid Han ten Broeke nu beloond is met dit besluit van het kabinet en kijkt met belangstelling uit naar de ontwikkelingen die uit dit besluit zullen voortkomen.

De VVD-fractie ziet mogelijkheden dat de inpassing van het openhouden van de luchthaven Twente tegemoet komt aan de wensen van de aanliggende gemeenten en hun bewoners ,

De VVD-fractie Almelo gelooft dat er nu ruimte komt om economische impulsen te geven in dit belangrijke gebied, waarbij geheel Overijssel en Twente in het bijzonder veel voordeel kan behalen.

De luchthaven Twente heeft alles in zich om de economische parel van Overijssel te worden!

VVD-fractie Almelo

GH van Woudenbergh
fractie voorzitter

Archief
Terug naar vorige pagina