Politiek nieuws


Plaatsing  
 
18-11-2008  

CDA vragen over Tactus, woningbouw en ...

 

Vragen van het CDA aan het college van B & W: Vragenuurtje voorbereidende raadsvergadering 18-11-2008

Toekomstige Tactus voorziening aan de Vriezenveenseweg
Op 2 april 2008 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen buurtbewoners en Tactus, wethouder Schouten en een beleidsambtenaar over de toekomstige Tactus voorziening aan de Vriezenveenseweg.

Op 14 juli 2008 zijn de buurtbewoners, middels een brief van Tactus, geïnformeerd dat naar alle waarschijnlijkheid eind augustus of begin september er meer duidelijkheid zal zijn over het vervolgtraject.

Graag vernemen wij van de wethouder de stand van zaken. Dit mede gezien het feit van de desolate situatie waarin het pand en het terrein op dit moment verkeren.

Dienstverlening
Tijdens de begroting heeft het CDA aandacht gevraagd voor de dienstverlening. De CDA fractie heeft over de procedure de volgende vraag: als er per email een klacht wordt ingediend, ontvangt hij of zij een ontvangstbevestiging. In deze ontvangstbevestiging staat niet over welke klacht het gaat en onder welk dossiernummer het geboekt wordt zodat navraag ernaar vergemakkelijkt zou kunnen worden. Intern volgen of een klacht afgehandeld wordt, is dan ook niet mogelijk. Is dit iets waar men niet aan gedacht heeft of heeft dit een andere oorzaak?

Twentse woningbouwprogrammering
Tijdens de begrotingsraad op 5 en 6 november jl. is raadsbreed een motie van het CDA ondersteund waarin het college gevraagd is er bij de Provincie op aan te dringen haar regierol inzake de uitvoering van de Twentse woningbouwprogrammering op te pakken. Op 7 november jl. heeft u o.a. daarover een gesprek gehad.

Kunt u ons al informeren over de reactie van de provincie en de eventuele concrete stappen die zij bereid zijn te nemen?

Archief
Terug naar vorige pagina