Politiek nieuws


Plaatsing  
 
14-11-2008  

VVD vragen over woningbouwafspraken regio

 

Voorzitter

Tijdens de begrotingsbehandeling 2009 is de motie Provinciale Regie Woningbouwprogramma door de Raad van Almelo aangenomen, u hebt tijdens de behandeling van de begroting 2009 aangegeven dat u deze motie met de gedeputeerde zou bespreken.

Inmiddels hebt u een onderhoud gehad met de gedeputeerde, waar deze motie is meegenomen.
Uit reacties van de gedeputeerde blijkt dat hij een geheel andere kijk heeft op de afspraken over de woningbouwproductie in onze omgeving dan tot nu toe door het College van Almelo aan de Raad is meegedeeld.

Onze fractie heeft daarover de volgende vragen:

1. Gedeputeerde Rietkerk heeft laten weten dat hij zich niet wil mengen in deze discussie en dat de gemeente Almelo dat eerst met zijn nabuurgemeenten moet oplossen, wat vindt u van deze reactie?
2. De gedeputeerde zegt dat er verschillende lijstjes circuleren over de woning productie in onze omgeving, hij vindt dat de gemeenten het eerst zelf eens moeten worden over de cijfers die op deze lijstjes staan. Zijn die lijstjes bij u bekend?

3. Bent u bereid om op korte termijn in overleg te treden met de gemeenten Twenterand, Wierden en Tubbergen om duidelijkheid te krijgen over de volumes die deze gemeenten willen gaan bouwen en de Raad van Almelo over de uitkomst van die gesprekken te informeren.

De VVD fractie

G.H. van Woudenbergh

Archief
Terug naar vorige pagina