Politiek nieuws


Plaatsing  
 
12-11-2008  

PvdA-vragen over vermiste bezwaarschriften

 

Aan het college van B&W van Almelo


Almelo, 31 oktober 2008.Geachte college,

Als bijlages sturen wij u kopieën van drie bezwaarschriften. Twee zijn gedateerd op 13 september 2003 beide aangetekend aan u gezonden op 15 september 2003. De andere is een kopie van een bezwaarschrift d.d. 13-8-2003, per fax verstuurd aan 'Bert Kuiper wijkwethouder'.

Het betreft bezwaarschriften van diverse omwonenden tegen de sloop- en bouwvergunning van 'het pand Nieuwstraat 85-87-89' cq 'Kralmarket'.

De indieners hebben bij ons kenbaar gemaakt nooit een ontvangstbevestiging te hebben ontvangen en ook nooit enig ander antwoord.

Wij hebben navraag gedaan bij uw ambtelijk apparaat. De navraag heeft ons de informatie opgeleverd, dat de bezwaarschriften nergens zichtbaar zijn geboekt als ingekomen en ook nergens zijn terug te vinden in het centraal archief.

Daarom vragen wij u nu schriftelijk:
Klopt het dat deze bezwaarschriften nergens zichtbaar zijn geboekt en nergens zijn terug te vinden in het archief?
Heeft u informatie over behandeling van deze bezwaren?
Indien de bezwaren inderdaad niet bekend mochten zijn bij u, in hoeverre is het dan mogelijk dat u deze bezwaarschriften alsnog in behandeling neemt?


Namens de fractie van de PvdA Almelo,

Jan Hammink en Luc Schuur


Wilt u de antwoord op onze vragen richten aan ons fractiesecretariaat:

P/a
Rembrandtlaan 39
7606 GJ Almelo

Archief
Terug naar vorige pagina