Politiek nieuws


Plaatsing  
 
05-11-2008  

Leefbaar Almelo over de begroting 2009

 

Begroting 2009.

Op- en aanmerkingen LA, om een betere uitvoering van de voorjaarsnota in de begroting tot uitdrukking te laten komen,

Bouwen en wonen
Verander de investeringen in de bouwplannen en streef naar nog meer variatie in woonmilieus door kwaliteit in plaats van kwantiteit!
Op welke wijze denkt het college de ambities nog waar te kunnen maken in deze economisch minder voorspoedige tijd? Is dit niet juist het moment ons te bezinnen en een stap terug te doen in de al te grootstedelijke ontwikkelingsplannen.

Vrije tijd en cultuur
Zet vaart achter de plannen met betrekking tot een talentenfabriek en andere culturele voorzieningen maar beperk de inzet van middelen tot een noodzakelijk minimum. Maak gebruik van de bestaande mensen, middelen en voorzieningen die op dit terrein al hun waarde bewezen hebben.

Vrije tijd en sport 
Steun de sportclubs die streven naar samenwerking en faciliteer die inzet. Zorg voor combiverenigingen die in de wijk wat te bieden hebben aan de bewoners van die wijk. Ga verdere versnippering tegen, door samenwerking en samengaan verder te stimuleren en positief te begeleiden. Zorg voor een verbeterd gebruik van de bestaande voorzieningen, ga in overleg en probeer langere openstelling van de complexen te bereiken, maar bied daar dan ook de mogelijkheden voor en ga niet bij voorbaat moeilijk doen over de bijkomende gevolgen van optimaal gebruik van accommodaties. Als voorbeeld de voetbalwereld in Almelo; beter 6 middelgrote clubs die goed op hun taken zijn berekend dan 2 te grote clubs en 4 middelgrote en 4 te kleine, waar in verschillende situaties allerlei onnodige problemen dreigen te ontstaan. Zet een stop op de groei van clubs die al langere tijd uit hun jasje zijn gegroeid en de problemen niet meer aankunnen.

Buurt- en wijkvoorzieningen en AWA
Zorg voor voldoende accommodaties in de wijken en gebruik daarbij de al aanwezige accommodaties als sporthallen en clubkantines en andere verenigingsgebouwen. Ga in overleg met bezitters en gebruikers van die accommodaties met het oog op het gebruik en de openstelling daarvan. Tref een regeling voor onderhoud en beheer en ondersteun daarmee de al aanwezige initiatieven en activiteiten.

Fractie Leefbaar Almelo

uitgesproken tekst is geldig.

Archief
Terug naar vorige pagina