Politiek nieuws


Plaatsing  
 
28-09-2018  

Proef P-gratis en halveren hondenbelasting

 

ALMELO – De politieke partij LAS doet via facebook kond van de proef tot 2 uur gratis parkeren in het centrum met als koersdatum 1 januari 2019. Ook meldt LAS dat per ingang van 2019 de hondenbelasting wordt gehalveerd om in 2020 helemaal te worden afgeschaft.
LAS pleit al langer voor gratis parkeren en afschaffing van de hondenbelasting en beide punten zijn nu opgenomen in de productbegroting die het college van B&W vandaag presenteerde.

In het raadsvoorstel wordt tevens gemeld dat de rioolbelasting iets wordt verlaagd, dat ook rekening is gehouden met wensen vanuit de oppositie maar financiële tegenvallers ook noodzaken de onroerendgoedbelasting iets boven de inflatiecorrectie te verhogen. Dat deed de gemeente Almelo al vaker om schulden uit vroegere te hoge ambities weg te werken.

In 2022 wil de gemeente een ‘clean sheet’, dat is 2 jaar later dan beoogd maar wel 2 jaar eerder dan met toezichthouder provincie Overijssel is overeengekomen.
De kostenstijging van gemeentelijke lasten is in Almelo in feite matig te noemen vergeleken met de gemeente Twenterand die voornemens is om de opbrengst van de onroerendgoedbelasting met 45 procent te verhogen.

Oorzaken van tekorten bij gemeenten in het lopende boekjaar en bij vooruitzicht naar volgend jaar zijn lagere Rijksuitkeringen uit het gemeentefonds. Vooral op overgehevelde voormalige Rijkstaken zoals de Wmo en Jeugdzorg heeft het Rijk dan wel bezuinigd, maar de tekorten bij gemeenten neergelegd.
Enschede maakte eerder deze week bekend dat het stopt met procederen tegen het kabinet Rutte III vanwege de te lage toegekende compensatie. Enschede moet miljoenen euro's bijpassen net zoals alle andere grote gemeenten in Overijssel. Hogere gemeentelijke lasten aan burgers komen in deze uit de Haagse 'koker'.

< afbeeldingen op Facebook LAS

Archief
Terug naar vorige pagina