Politiek nieuws


Plaatsing  
 
19-09-2018  

LAS wil meldingen gevaarlijke situaties

Te hoge heggen en niet brandende straatlantaarns

Hier een zicht belemmerende situatie aan de Bornerbroeksestraat bij de Nicolaas Beetstraat.
Het particuliere groen overwoekert niet alleen het gemeentelijk trottoir maar maakt ook het zicht voor de automobilist richting N. Beetstraat onmogelijk.
 

ALMELO – De politieke partij Lokaal Almelo Samen (LAS) inventariseert momenteel gevaarlijke verkeerssituaties in de gehele stad. Veelal zijn erfafscheidingen bij kruispunten de oorzaak omdat niet of te laat wordt gesnoeid met gevolg dat het uitzicht van verkeersdeelnemers wordt beperkt. Vooral automobilisten hebben daar last van, waardoor maar al te vaak een noodstop moet worden gemaakt. Erfafscheidingen mogen wettelijk niet het verkeerszicht ontnemen.

Ook kijkt de partij naar het onderhoud van het openbaar groen. In de gehele stad is feitelijk een te laag kwaliteitsniveau, zo constateerde LAS met als negatieve uitschieter het openbaar groen aan de Brugstraat. Het parallelle weggedeelte voorlangs de woningen is daardoor niet eens meer zichtbaar door de welig tierende meer dan manshoge begroeiing. Deze  negatieve uitschieter is al door wethouder Van Rees voorgelegd aan zijn dienstplanners in het openbaar onderhoud. 

Een ander punt dat LAS tegenkwam tijdens inspectieronden is het aantal niet brandende straatlantaarns in duistere uren. Het euvel doet zich in de gehele stad voor vanwege het niet tijdig vervangen van lampen. Zo blijken aan de Sluiskade NZ tussen Brugstraat en Vriezebrug  elf lampen defect. Even verderop in de Ootmarsumsestraat blijken ook vele lantaarnpalen duister te blijven nadat s’ avonds de centrale inschakeling in werking is getreden. Niet alleen vervelend maar ook gevaarlijk omdat overstekende voetgangers later worden waargenomen. Ook in deze is het Almelose college van B&W gevraagd in actie te komen. Bij structurele nalatigheid kan de gemeente zelfs worden aangesproken op de gevolgen.
Op de facebookpagina en de website van LAS vraagt de partij inwoners van Almelo deze situaties te melden.

Fotoreportage (4 foto's)...

Archief
Terug naar vorige pagina