Politiek nieuws


Plaatsing  
 
22-02-2018  

GroenLinks wil treinen naar Groningen


Ingenieursbureau Witteveen+Bos uit Heerenveen becijferde de kosten voor het traject Almelo-Groningen op een investering van 250 miljoen euro.
 

Almelo, 22 februari 2018               

Aan het College van B en W van Almelo
Betreft: schriftelijke vragen m.b.t Spoorbinding van Almelo naar Groningen

Geachte College,
Op dit moment lopen er twee plannen m.b.t. de spoorlijn van Almelo naar Mariënberg. Het eerste plan gaat over het elektrificeren van de lijn Almelo-Mariënberg. Het tweede plan gaat over het aanleggen van een stuk spoorlijn tussen Emmen en Stadskanaal
De elektrificatie van het stuk Almelo-Mariënberg zorgt ervoor dat er geen dieseltreinen meer hoeven te rijden op deze lijn. De uitstoot van fijnstof wordt daardoor fors beperkt. Inwoners van Almelo Noord en Aadorp profiteren hiervan.
-Is het college bereid om de petitie welke wordt aangeboden aan de Tweede Kamer te    ondertekenen?
-Is het college bereid om op provinciaal niveau zich in te zetten voor het elektrificeren van deze spoorlijn?
Als een nieuw spoor is aangelegd tussen Emmen en Stadskanaal, kan men in 85 minuten van Almelo naar Groningen reizen. Een directe spoorverbinding naar Groningen is zeer positief voor Almelo en Twente. Het zal de centrum functie van Almelo vergroten.
-Is het college bereid om op provinciaal niveau zich in te zetten voor het realiseren van deze spoorverbinding?
Wij hopen op en positieve en snelle reactie….

Extra Info:
https://petities.nl/petitions/spoorverbinding-van-almelo-naar-groningen?locale=nl 

www.reizigersverenigingalma.nl

http://www.dvhn.nl/groningen/%E2%80%98Spoorverbinding-Groningen-Almelo-kansrijk%E2%80%99-22484865.html 

Met vriendelijke groeten,

Hans Buitenweg
Fractievoorzitter GroenLinks Almelo
 
 

Archief
Terug naar vorige pagina