Politiek nieuws


Plaatsing  
 
20-02-2018  

Kieskompas.nl helpt bij het maken van keuze

 

ALMELO - Inwoners van Almelo kunnen vanaf morgen (woensdag 21 februari) almelo.kieskompas.nl raadplegen. Kiezers kunnen dit Kieskompas gebruiken als stemhulp bij de gemeenteraadsverkiezing op woensdag 21 maart a.s.
Het Kieskompas maakt verschillen tussen politieke partijen duidelijk. Het laat zien wat de belangrijkste politieke kwesties zijn en waar de verschillende partijen voor staan. Zo helpt het Kieskompas met het maken van een weloverwogen keuze.
Klik hier voor Kieskompas.nl

Meer informatie
Kiezers in Almelo vinden meer informatie over de verkiezingen en de stembureaus op de website van de gemeente via www.almelo.nl/verkiezingen. Daar staat ook een digitale kaart met alle stembureaus in Almelo.
-----------------

De coalitie voor de bestuursperiode 2014-2018 werd in het begin gevormd door het CDA, PvdA, SP en D66. Wethouders werden Irene ten Seldam (CDA), Jan van Marle (CDA), Anja Timmer (PvdA), Javier Cornelissen (SP) en Claudio Bruggink (D66).
Gaande de ‘rit’ zorgde een ‘scheuring’ binnen D66 er voor dat de wethouders Jan van Marle (CDA) en Claudio Bruggink (D66) tussentijds aftraden. Een half jaartje later trad Anja Timmer (PvdA) af om persoonlijke redenen.
Mede door opvolgingsperikelen binnen de PvdA en een 'scheuring' in de fractie, werd daarna een minderheidscoalitie gesmeed door het CDA, SP en ChristenUnie. Irene ten Seldam (CDA) en Javier Cornelissen (SP) bleven op het pluche. Alex Langius (CU) en de partijloze Christien van Wijk completeerden nu een kwartet wethouders dat onder voorzitterschap staat van burgemeester Arjen Gerritsen die de tussentijds vertrokken Jon Hermans-Vloedbeld opvolgde.

Financieel zit de gemeente Almelo in zwaar weer door de schuldenlast en afschrijvingen (verlies) op grondposities die in vorige coalities voor 2014 werden veroorzaakt. Coalities van CDA, PvdA en afwisselend D66 en VVD investeerden teveel geld in te ambitieuze plannen. Het gevolg sinds jaren, oplopende kosten voor inwoners en verenigingsleven. Tot 2020 zijn nog de nodige bezuinigingen voorzien om de stad weer financieel gezond te maken.

Referendum
Op woensdag 21 maart kiest u niet alleen een nieuwe gemeenteraad, maar kunt u ook uw stem uitbrengen in een raadgevend referendum voor of tegen de invoering van de zogenoemde 'sleepwet' die de overheid meer vrijheid geeft om uw gegevens van telefonie en digitaal verkeer via internet vast te leggen. Die gegevens mogen met internationale bondgenoten gedeeld worden.
Het raadgevend referendum over de 'sleepwet' is na het Oekraïne-referendum het tweede raadgevend referendum dat ooit werd gehouden. Het huidige kabinet VVD/CDA/D66/ChristenUnie wil het raadgevend referendum weer afschaffen, ondanks veel kritiek van de oppositiepartijen in de Tweede Kamer.

Indien het kabinet Rutte III het referendum afschaft, en dat ziet er wel naar uit, gaat ons land weer bij de weinigen behoren van landen in Europa die geen referendum-recht hebben geregeld zoals België en Bosnië/Herzegowina. In Noorwegen, Tsjechië en Cyprus worden door de regeringen soms referenda uitgeschreven. Zwitserland is koploper in het uitschrijven van bindende referenda.
Actievoerders voor het behoud van referenda hebben voldoende handtekeningen verzameld om een raadgevend referendum over de op handen zijnde afschaffing af te dwingen. De huidige coalitie wil dat negeren. CDA-voorman Sybrand Buma riep zelfs hardop dat hij de uitkomst van een dergelijk referendum zou negeren.

'Sleepwet'
Trouw: Dit zijn de gevolgen
NRC: Stevige kritiek Raad van State op sleepwet


De OSF, Onafhankelijke Senaats Fractie, strijdt tegen kiezersbedrog en steunt de lokale partijen.
Bekijk het spotje: Kies Lokaal

Archief
Terug naar vorige pagina