Politiek nieuws


Plaatsing  
 
13-02-2018  

PVA op de bres voor Broodje bij de Brug

 

Betreft:  omgevingsvergunning Peppellaan 37 Aadorp

Geacht college,

De Dart en Biljart vereniging Quick aan de Peppellaan 37 Aadorp bestaat dit jaar 25 jaar waarvan ze in de laatste 6 jaar in het Aahoes waren gehuisvest. 80% van de leden en alle Darters zijn mee verhuisd naar de Peppellaan vanwege de bestuurlijke perikelen en de onvrede bij het Aahoes die er nu nog is! Een Club die zichzelf kan onderhouden door de kosten samen te delen met Broodje bij de Brug.

Volgens de PVA ziet de actuele situatie er als volgt uit:
Er zijn verzoeken tot handhaving ingediend door enkele personen, om de omgevingsvergunning tegen te houden inzake exploitatie Broodje bij de Brug.
Er zijn bezwaarschriften ingediend door Broodje bij de Brug en er zijn uitkomsten van een akoestische rapport. De afzuiginstallatie is tot twee maal toe aangepast op verzoek van de gemeente met de nodige kosten die dit met zich meebracht. Dit is gecontroleerd door twee ambtenaren en goed bevonden na de tweede aanpassing.
Er zijn diverse controles uitgevoerd op reukklachten door een milieuambtenaar tijdens het in bedrijf en er zijn geen klachten gesignaleerd. We vragen ons af hoe serieus de handhavingsverzoeken betiteld kunnen worden.

We vragen ons af wat er verandert voor de individuen die handhavingsverzoeken hebben ingediend (met mogelijk een ander belang) indien Broodje bij de Brug geen omgevingsvergunning krijgt. Immers de Dart en Biljart vereniging mogen ook gebruik maken van dezelfde keuken binnen de afgegeven drank en horecavergunning. En zijn netto meer uren open als Broodje bij de Brug.

We vragen ons af wat de reden is van het college en de bevoegdheid om een last onder dwangsom op te leggen die overigens dan ook bij de eigenaren terecht zal komen om er extra druk op te zetten, met een kadastrale inschrijving inzake de WKPB ( wet kenbaarheid publieke beperkingen ) en pleiten ervoor om eerst de uitkomsten van de bezwaarschriften commissie af te wachten. Dit omdat dit delict volgens ons van dien aard is dat er geen noodzaak voor een dwangsom is.

Volgens ons is de consequentie van het niet afgeven van de omgevingsvergunning aan Broodje bij de Brug helder. Er ligt namelijk een petitie klaar waarin alle leden aangeven nooit meer terug willen keren naar het Dorpshuis.

Onze vragen zijn:
1. In welke mate is het college op de hoogte van deze situatie ook wat betreft de handhavingsverzoeken?
2. Waarom legt het college nu een drangsom op?
3. Wat wil het college met deze handelwijze in en met Aadorp bereiken?

Namens PVA,
Harry de Olde (fractievoorzitter)
 

Archief
Terug naar vorige pagina