Politiek nieuws


Plaatsing  
 
09-02-2018  

Deelnemers gemeenteraadsverkiezing definitief


Lokaal Almelo Samen (LAS) kreeg tot verrassing van de andere kandiderende partijen lijstnummer 1 toegewezen. Door de fusie van BBA, ALA en Almelooooo (Jan Hammink) werden alle behaalde stemmen van 2014 bij elkaar opgeteld, zo schrijft de Kieswet voor. LAS werd direct na de verkiezingen 2014 gesmeed tot één fractie om de versnipperde gemeenteraad meer body te geven.
Het CDA, onder aanvoering van Irene ten Seldam, hield LAS destijds buiten de coalitie-onderhandelingen en vormde met de SP en D66 de coalitie 2014-2018.
Gaande de rit snoepte het CDA ook nog eens Robin Gelici weg bij coalitiegenoot SP dat zich verder gaande de rit opstelde als een ‘lamme eend´.
De derde coalitiegenoot D66-fractie halveerde zelfs door onderlinge gekrakeel nadat de veteranen Fred Gerritsen en Huub Isendoorn te hard de wethouders Jan van Marle (CDA) en Claudio Bruggink (D66) attaqueerden. Het kostte de wethouders de kop, maar ook Gerritsen en Isendoorn die bij hun partij niet meer welkom waren. Zij vormden daarop de fractie Democraten.Nu
Bij LAS werd gaande de rit het raadslid Stam weggestuurd. Hij sloot zich later aan bij de gehalveerde fractie van D66.
Ook de PvdA haalde niet compleet de eindstreep. Raadslid Willem Loupattij aasde teveel op de wethouderszetel die de vroegtijdig vertrokken partijgenoot en wethouder Anja Timmer achterliet. Loupattij werd vervolgens binnen gehengeld door de VVD.
Ook Lieneke Bolhuis was al uit de fractie van de PvdA gestapt, omdat zij een socialer beleid voorstond. Zij vormde daarop de Minimapartij als eenkoppige fractie.
 

ALMELO – Bij het inleveren van de kandidatenlijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart a.s., hebben enkele politieke partijen kleine foutjes gemaakt. Zo bleek uit het proces verbaal van de Kiesraad dat het zittende raadslid Ugur Çete niet de naam van de partij Lijst Çete had ingevuld. Door de omissie werd de inschrijving als blanco lijst beschouwd en dus als een nieuwe inschrijving in het kiesregister. Het gevolg deelname aan de loting voor een lijstnummer voor nieuw ingeschreven partijen waartoe ook behoren de Minimapartij, Democraten.Nu en Partij voor de Vrijheid. De eerste 11 genummerde partijen kregen hun lijstnummer op basis van het behaalde aantal stemmen in 2014.
Zonder foutje bij de inlevering zou de lijst Çete het lijstnummer 8 zijn toegekomen. Çete maakte nog een foutje in de naamomschrijving van mede-kandidaat Cengizhan Kandemir. Soortgelijke fouten maakte ook de VVD met de kandidaten  Babbette Schoonebeek en Gerrit van Woudenbergh en ook de PvdA bleef niet foutloos met de naam van kandidaat Tom Munter. Alle correcties konden nog op tijd door het centraal stembureau worden aangebracht.
Kandidaat Wiebe Blaauw (VVD) moest ter elfder ure alsnog een geldig identiteitsbewijs overleggen omdat het ingeleverde kopie van een verlopen identiteitsbewijs was.
Tegen de kandidaatstellingen zijn bij het centraal stembureau geen bezwaren ingediend.
Opmerkelijk ook dat de voor de PVV kandiderende Oldenzaler Hidde Heutink, 3e op de lijst, al is ingeschreven in het bevolkingsregister van Almelo.


Verkiezingsuitslagen Almelo GR 1982-2014

Archief
Terug naar vorige pagina