Politiek nieuws


Plaatsing  
 
01-02-2018  

Wethouder belooft meer verkeersveiligheid

 

ALMELO – Het raadslidmaatschap is in de regel een druk bestaan voor politici. Naast een normale baan zijn er de wekelijkse fractievergaderingen, zijn er vragenuurtjes en voorbereidende raadsvergaderingen om wethouders stevig aan de tand te kunnen voelen over hun voorstellen, voordat deze op de agenda komen van de besluitende raadsvergadering. Daarnaast zijn er besprekingen met belanghebbenden die de moeite nemen om raadsleden cq fracties te benaderen en moet men ook regelmatig de boer op om zich in allerlei zaken te kunnen verdiepen.

Sommige fracties gaan nog een stapje verder. Zij signaleren problemen en nemen dan zelf het initiatief voor een publiekelijke bijeenkomst op diverse locaties in de stad. Zo ook de grootste oppositiefractie Lokaal Almelo Samen (LAS). Bewust buiten de coalitie gehouden door de huidige CDA-wethouder Irene ten Seldam, want LAS moest eerst maar eens bewijzen dat de uit BBA, ALA en Almelooooo samengestelde fractie zich als eenheid staande kon houden.
Inmiddels zijn die lokalen gefuseerd om verdere versnippering in de raad een halt toe te roepen. Volgens de kieswet worden dan de behaalde stemmen van de vorige verkiezingen bij elkaar geteld met als gevolg dat Lokaal Almelo Samen tijdens de komende gemeenteraadsverkiezing lijstnummer 1 kreeg toebedeeld. Niet leuk natuurlijk voor het CDA, dat de vorige keer net wat minder stemmen kreeg maar desondanks gaande de rit toch een extra raadszetel binnensleepte door een afvallige van de SP binnen te hengelen.

Lokaal Almelo Samen gaat bovendien bewust de boer op voor contacten met burgers, verenigingen en bedrijfsleven en dat steekt soms ook wel een beetje bij andere raadsfracties. Zo ook bij éénpitter Uğur Çete (foto). Hij verweet de directie van Obs De Windhoek en het bestuur van Avc Heracles tijdens een praatavond - woensdag in De Windhoek over verkeersveiligheid van en naar de school of voetbalclub - dat deze praatavond alleen samen met LAS werd georganiseerd. Volgens Çete zou de schooldirectie en het bestuur van de voetbalclub eerder resultaat hebben als de samenwerking met alle raadsfracties was gezocht. De woordvoerster van De Windhoek diende de toch welbespraakte Çete onmiddellijk van repliek. ‘Wij hebben een jaar geleden alle raadsfracties aangeschreven en LAS was de enige die reageerde en zich in de situatie heeft verdiept. Vanavond wordt daarom de ouders gevraagd waar en welke knelpunten zich voordoen, om u te overtuigen dat er dringend iets moet gebeuren!

Resultaat bracht de avond ook. Irene ten Seldam beloofde als verantwoordelijk wethouder met partijen om tafel te gaan zitten voor het snel oplossen van knelpunten. Bovendien verkondigde ze dat naar verwachting het Rijk nog dit jaar geld beschikbaar stelt voor een slim verkeersregelsysteem vanaf de afrit A35 tot aan Mariaparochie en mede daardoor het knelpunt Berkelstraat/van Rechteren Limpurgsingel voor een groot deel veiliger kan worden.
Nu de desolate wegdekken op het Kollenveld, de Hospitaalweg (+ verlichting) en de Verlengde Sportlaan (Avc Heracles) nog!

Wat schrijft Hart van Almelo? Klik hier

Archief
Terug naar vorige pagina