Politiek nieuws


Plaatsing  
 
03-11-2017  

Raad wil beter groenonderhoud

 

ALMELO – De gemeenteraad van Almelo heeft het college van B&W opgedragen om de bezuiniging van 150.000 euro op het onderhoud van openbaar groen anders in te vullen zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van het onderhoud. De betreffende motie van D66, Lokaal Almelo Samen, GroenLinks en Leefbaar Almelo, werd tijdens de begrotingsbehandeling 2018 aangenomen met 26 stemmen voor en 6 tegen.

In het verlengde daarvan werd ook een motie van de VVD en Lokaal Almelo Samen aangenomen om het Werkplein in het kader van Wwb-gerechtigden op te dragen deze uitkeringsgerechtigden tijdens piekperiodes te laten participeren voor het onderhoud van openbaar groen.

Beide oppositiepartijen kregen ook de meerderheid achter zich om het college van B&W en binnenstadvernieuwer Urban Interest op te roepen om maximale inspanning te verrichten om een supermarkt naar de binnenstad te halen.

Bij amendement werd met 23 stemmen voor en met 12 tegen ook besloten dat met ingang van 2018 de zo genoemde Kleinsmagelden (minimabeleid) worden geoormerkt conform de overeenkomst tussen Rijk en Vereniging Nederlandse Gemeenten. Het geld mag dus niet meer grotendeels verdwijnen in de algemene pot.

Ook stelde de Raad met ruime meerderheid vast dat de afvalstoffenheffing in 2018 een bedrag wordt van 252,00 euro met de aantekening dat Almelose ingezetenen (milieupas) grof vuil tot 500 kg / jaar gratis mag storten op de werf aan de Turfkade.

Lees hier alle besluitvorming rond de begrotingsbehandeling 2018.

Archief
Terug naar vorige pagina