Politiek nieuws


Plaatsing  
 
17-10-2016  

LAS klaagt over onderhoud wegen


De Noorderes, het straatje tussen het vroegere pakhuis van koffiebrander Peddemors en het afgebroken pand van de al jaren niet meer bestaande VW-dealer Konink.
Nu is in het pakhuis broodjeszaak Deksels gevestigd.
 

ALMELO – Raadslid Jan Hammink (fractie LAS) is boos in de pen geklommen met aan brief aan het college van B&W over de onderhoudssituatie van veel straten in Almelo. Concreet wijst Hammink op twee gevallen zoals de gaten in de Verlengde Sportlaan bij Avc Heracles en het steegje de Noorderes  dat uitmond op de Ootmarsumsestraat.
Volgens Hammink en een buurtbewoner is het bij de vroegere Steve Mokonelaan (nu Verlengde Sportlaan –red.) wachten op ongelukken omdat er ook veel fietsers van en naar Avc Heracles gebruik maken van de ‘laan’.  
De Noorderes is een oud openbaar steegje naast het restaurant Deksels aan de Ootmarsumsestraat.  Het steegje is als zodanig niet meer herkenbaar vanwege de desolate en wisselende klinkerverharding. Het steegje werd door de vroegere aanpalende bedrijven in feite als eigen grond gebruikt maar sinds de sloop van het vroegere VW Konink is het steegje weer opgenomen in de verkeershandhaving. Bezoekers van Deksels krijgen daardoor veelal een ‘prent’.  Hammink wil dat het college van B&W haar verantwoordelijkheid neemt en voornoemde voorbeelden in orde brengt zoals het hoort, zodat het ook voor automobilisten duidelijk is of er wel of niet mag worden geparkeerd.

Archief
Terug naar vorige pagina