Politiek nieuws


Plaatsing  
 
21-05-2016  

Coalitie in Almelo nog verder geminimaliseerd


Nog maar 12 procent van de Almelose kiezer heeft vertrouwen in het stadsbestuur. Hoe te komen tot een bestuurscoalitie die kan bogen op een stevige meerderheid om de problemen het hoofd te bieden. Het stadsbestuur staat onder verscherpt toezicht van de provincie Overijssel. Puinruimen is geboden maar hoe?
De stad ging ten onder aan te hoge ambities uit het verleden waarbij vooral CDA, PvdA en D66 een flinke vinger in de pap hadden en in mindere mate de VVD. De gemeenteraad telt nog maar twee fracties die enige body hebben. Het CDA met Van Marle probeerde de schouders er onder te zetten. Hij was bezig het puin van zijn voorgangers te ruimen. Hij werd geofferd om Ten Seldam op het pluche te houden. Ten Seldam wilde in 2010 LAS niet in de coalitie. LAS moest maar eerst eens haar stabiliteit bewijzen. Kortom versnippering alom door vooral teveel ego.
Met 35 raadsleden en 16 fracties heeft Almelo overigens wel een nationaal record te pakken.
Maar wat nu?

De gemeenteraad - 35 zetels

Coalitie: 14
CDA - 7 zetels
SP - 3 zetels
PvdA - 2 zetels
ChristenUnie - 2 zetels

Oppositie: 21
Fractie LAS - 6 zetels
VVD - 3 zetels
D66 - 2 zetels
GroenLinks - 1 zetel
Almelo Centraal - 1 zetel
PVA - 1 zetel
Leefbaar Almelo - 1 zetel
Lijst Çete - 1 zetel

Afscheidingen:
Democraten Nu - 2 zetels
Pro Almelo - 1 zetel
Minimapartij - 1 zetel
Lijst Loupatty - 1 zetel
 

ALMELO – Het Almelose college van B & W kan nog maar bogen op de steun van 14 van de 35 raadszetels. Belangrijkste oorzaken de scheuring in de fractie van D66 en het voortdurende gekissebis binnen de PvdA.
Sinds de begrotingsbehandeling in november jl. vormen de oudgedienden Gerritsen en Isendoorn van D66 nu de tweemansfractie Democraten Nu. De scheuring in de fractie kostte de eigen wethouder Claudio Bruggink de kop en ook wethouder Jan van Marle hield de eer aan zichzelf.
De aanleiding was dat voormalig D66 fractievoorzitter Gerritsen te weinig D66-beleid waarnam in het collegebeleid en dat had alles te maken met CDA-wethouder Irene ten Seldam. Deze wilde echter op het pluche blijven zitten waardoor Van Marle geofferd werd. Het leidde uiteindelijk tot het uiteenvallen van D66 en het vertrek uit de coalitie.
De coalitie CDA/PvdA/D66/SP kon bij de start in 2010 rekenen op 18 van de 35 raadszetels maar voorafgaande aan het D66-echec was Lieneke Bolhuis al uit de PvdA-fractie gestapt omdat de communicatie binnen de fractie minimaal was en zij de uitgezette lijn van de fractie niet meer kon en wilde volgen. Vooral het minimabeleid lag haar aan het hart en sindsdien vormt zij in haar eentje de fractie Minimapartij. 
De Christen Unie stak de helpende hand toe en toverde Alex Langius uit Assen om met een college met vier wethouders verder te gaan met gedoogsteun van twee resterende D66’érs. Echter te weinig voor een meerderheid. 
De aankondiging van het vroegtijdige vertrek van PvdA-wethouder Anja Timmer is de aanleiding tot het verder uiteenvallen van de coalitie. Met name binnen haar partij. Fractievoorzitter Willem Loupatty wilde haar wel opvolgen en heeft de kennis voor een groot deel van haar bestuursportefeuille als beleidsambtenaar in de gemeente Hellendoorn.
Binnen de partij leefde echter heel wat rancune ten aanzien van Loupatty. De oud- afdelingsvoorzitter wilde in 2010 op de kieslijst en ondanks tegenwerking van bepaalde krachten, werd hij dankzij de leden alsnog op een onverkiesbare plaats gezet. Loupatty haalde echter fluitend een benoeming als raadslid binnen dankzij veel voorkeurstemmen. Hetzelfde deed Fulya Uysal waardoor Arjan de Vries en Marjolijn Wessels werden gepasseerd. Uysal kreeg te maken met gekissebis, meldde zich een periode ziek en werd uiteindelijk opgevolgd door Wessels omdat De Vries naar eigen zeggen een en ander niet kon combineren met zijn werk.
Loupatty leek dus de gedoodverfde opvolger van Timmer maar kreeg te maken met een afrekening. De voordrachtcommissie van de PvdA, inclusief de raadsleden Wessels en Stapel, voer zonder overleg met de coalitiegenoten en de raad een eigen koers en kwam met Deventernaar Jos Pierey op de proppen. Het kreeg daarbij de steun van het afdelingsbestuur en zo werd Loupatty op een zijspoor gezet. Dat leverde veel kritiek op in de ledenvergadering. Vooral ex- wethouder Pieter Grondel  trok daarbij van leer. Een amendement was al geschreven door een deel van de leden, maar deze bleef uiteindelijk onder tafel. Zo werd dus Pierey gelanceerd als opvolger van Timmer, die meer balans in haar leven wil brengen.
De hele gang van zaken binnen de PvdA ontving veel kritiek in de gemeenteraad. Vooral de keuze om opnieuw een wethouder van buiten de gemeente als kandidaat naar voren te schuiven was voor veel raadsleden een brug te ver.
LAS, VVD, Democraten Nu, raadslid Çete en ook CDA-voorman Zielman zeiden er het nodige over. LAS kwam met een amendement op de proppen om als het toch een PvdA’er moest zijn, stadgenoot Loupatty naar voren te schuiven. Vooral ook omdat Pierey vast hield aan zijn woonplaats Deventer omdat zijn echtgenote er een baan heeft als arts in het ziekenhuis.
Om aan de eis tegemoet te komen, zou de raad een ontheffing van de woonplicht moeten goedkeuren. Tegelijkertijd wordt de stad dan geconfronteerd met extra kosten terwijl de knip al geen bodem meer heeft. LAS wilde zich niet laten leiden door rancunes binnen de PvdA temeer daar Loupatty gekwalificeerd is voor de portefeuille van Timmer.
Het aangeleverde amendement van LAS zette in het gemeentehuis alles op scherp. Burgemeester Jon Hermans wil in de nadagen van haar carrière geen grote toestanden meer. Met CDA-voorman Zielman, de andere coalitiegenoten en wethouder Timmer werd koortsachtig overlegd of Timmer haar vertrek niet wilde uitstellen. Timmer besloot dus uiteindelijk langer aan te blijven. Haar afscheidsreceptie gaat woensdag a.s. niet door. Kandidaat Pierey kreeg te horen dat zijn kandidatuur door de PvdA wordt ingetrokken. Timmer blijft dus tot de rust is teruggekeerd, zoals in het persbericht stond. Dat laatste lijkt echter onwaarschijnlijk omdat de PvdA verdeelder is dan ooit. Er staan nog wel wat afrekeningen open.
Loupatty wordt door het afdelingsbestuur bij het landelijk hoofdbestuur voorgedragen voor een royement omdat hij weigerde de kandidatuur van Pierey te onderschrijven. Hem werd dus niet de mogelijkheid geboden van een blanco stem en dat is vreemd als je zelf voor de functie hebt gekandideerd. Loupatty zal een royement zeker aanvechten. Bij de kiezers heeft hij massaal steun is gebleken in 2010 en ook onder de leden van de afdeling heeft hij steun. De laatsten hebben hem op de kieslijst gezet en de kiezers verkozen hem bij voorkeur tot raadslid voor de PvdA.
Loupatty is nu uit de fractie gezet. Jaap Stapel mag weer de voorman zijn, net zoals voor de verkiezingen in 2010. Maar de vraag is wat het afdelingsbestuur van de PvdA heeft geleerd? En wordt het niet dringend tijd voor een nieuwe coaltievorming die kan bogen op een stevige meerderheid? Moet het college van B&W niet zelf de handdoek in de ring gooien? Of blijft bestuurlijk Almelo doormodderen in egotripperij en eigen belang?

Fotoreportage (1 foto's)...

Archief
Terug naar vorige pagina