Politiek nieuws


Plaatsing  
 
12-05-2016  

PvdA ruziet over wethouderskandidaat


Stoelendans PvdA leidt tot onenigheid !
 

ALMELO – Het was donderdagavond geen pais en vree in de ledenvergadering van de PvdA. Reden de door de benoemingsadviescommissie voorgedragen wethouders-kandidaat Jos Pierey uit Deventer als opvolger van Anja Timmer, die er vroegtijdig de brui aan geeft.

Oud- wethouder Pieter Grondel was klip en klaar met zijn mening: "Het is nu de derde keer dat de PvdA met een externe kandidaat komt. En dat terwijl we een gekwalificeerde kandidaat hebben." Grondel bedoelde daarmee fractievoorzitter Willem Loupatty die door de benoemingsadviescommissie unaniem werd gepasseerd. Saillant, in die commissie zitten ook zijn fractiegenoten. In zijn uitspraak verwees Grondel ook naar het feit dat de PvdA-wethouders Schouten en Timmer ook al van buiten de gemeente kwamen. Schouten verhuisde uiteindelijk naar Almelo en Timmer nam  een pied a terre voor het geval het eens laat werd. Beiden hingen echter ook vroegtijdig de fiets in de wilgen. Schouten werd burgemeester in Oldenzaal en Timmer raakte overwerkt.

Ondanks de kritiek in de ledenvergadering, wil de benoemingsadviescommissie vasthouden aan Pierey als wethouders-kandidaat en dat kan wel eens problemen opleveren in de gemeenteraad. De grootste oppositiefractie LAS heeft alsnog Loupatty voorgedragen omdat men niet opnieuw een kandidaat van buiten de stad wil en omdat Loupatty als professional ook de kennis heeft voor een belangrijk deel van de wethoudersportefeuille van de vertrekkende Timmer. Ook de fractie van de VVD neigt in die richting evenals het raads-duo Gerritsen/Isendoorn. Zij allen vinden een wethouder van buiten de stad uit den boze.

Woonplicht
Formeel volgens de
Gemeentewet behoren bestuurders als wethouder en burgemeester in de stad te wonen waar zij bestuurlijke verantwoording dragen. In principe kan voor burgemeesters een tijdelijke ontheffing verleend worden door de Commissaris der Koning en voor wethouders door de gemeenteraad met een termijn van 1 jaar. (bij bijzondere omstandigheden nogmaals met max 1 jaar te verlengen)
In het geval  Pierey lijkt dat niet voor de hand liggend. De Deventernaar heeft te kennen gegeven dat hij in Deventer wil blijven wonen omdat zijn echtgenote is verbonden aan het ziekenhuis in Deventer. Tot de gemeenteraadsverkiezing in maart 2018 zou dus formeel twee keer ontheffing verleend kunnen worden, maar in dat geval gebruikt Pierey zijn nagestreefde functie in het Almelose stadhuis ook als een doorgangshuis voor betere tijden. Pierey werkt in een deeltijdbaan bij de gemeente Enschede en heeft aanvullend wachtgeld als ex- wethouder van de gemeente Deventer.
De halsstarrigheid van de benoemingsadviescommissie van de PvdA en het afdelingsbestuur, kan dus wel eens flinke schade berokkenen voor de partijafdeling, de verhoudingen in de gemeenteraad en niet als laatste voor kandidaat Pierey zelf.

Archief
Terug naar vorige pagina