Politiek nieuws


Plaatsing  
 
28-04-2016  

LAS kandideert Loupatty formeel tot opvolger Timmer

 

Almelo, 28 april 2016

Aan alle collega raadsleden en de griffie,

Bij deze stellen wij het PvdA raadslid Willem Loupattij officieel kandidaat als wethouder als opvolger van de vertrekkende PvdA wethouder Anja Timmer. Dat doen wij omdat wij het van groot belang vinden dat de nieuwe wethouder inwoner van Almelo is en geworteld is in de plaatselijke samenleving. Aan die voorwaarden voldoet Loupattij.

Wij vinden het vreemd dat de PvdA fractie in meerderheid een andere kandidaat van buiten Almelo halen en die hier niet wil komen wonen. Loupattij heeft in het openbaar te kennen gegeven het wethouderschap in Almelo te ambiëren. Daarmee zetten wij dus in op een zeer gemotiveerde kandidaat. Hij heeft in zijn huidige functie brede ervaringen en kan die direct inzetten bij een groot deel van de vacature van het vrijkomende takenpakket van de huidige vertrekkende wethouder. Een ander voordeel is dat hij al bekend is met de mensen waarmee hij direct moet gaan samenwerken en omgekeerd.

Wij verzoeken hierbij de griffie  in overleg met het presidium de kandidatuur van Willem Loupattij, op de agenda te zetten om als raad te kunnen beslissen over deze kandidaat wethouder.

Tevens verzoeken wij de griffie de nodige stappen te nemen om te voldoen aan de voorwaarden voor de benoeming. Zodat zijn mogelijke benoeming ook daadwerkelijk eind mei te kunnen realiseren.

Namens de fractie Lokaal Almelo Samen,

Gijs Stork voorzitter, Louis Kampman en Jan Hammink, beiden vicefractievoorzitter.

Archief
Terug naar vorige pagina