Politiek nieuws


Plaatsing  
 
20-01-2016  

Informatiemiddag over verkeersplan Sluiskade

 

Commentaar:
Helaas is het plan wat uitgekleed ten opzichte van de eerste ideeën zo’n 25 jaar geleden. Toen werd nog geopperd om voor Het Sportpark een brug te leggen om het autoverkeer vanaf de Van Rechteren Limpurgsingel (uit de richting Hofstraat) via een nieuwe brug over het kanaal tr hoogte van het Sportpark af te wikkelen via de Sluiskade NZ.
De woonstraten Hantermanstraat, Noorderstraat, Celebesstraat (allen ZZ) en Tijhofslaan, Kanaalweg, Esheksweg en Kogellaan (allen NZ) zouden
volgens die eerste ideeën dan ook éénrichtingsverkeer voor auto's worden vanaf de Sluiskade. Ook bestond toen het idee om de kade van dit deel van het kanaal Almelo-Nordhorn te verfraaien met een kademuur en met een verlaagde wandelpromenade, zodat de rijweg aan beide zijden van het kanaal kan worden versmald en kan worden voorzien van een gescheiden fietspad. Dat idee van toen, sloot ook beter aan bij het latere plan om een fietsbrug aan te leggen over het kanaal, ter hoogte van de Prins Hendrikstraat en de Kanaalweg, zodat vooral het fietsverkeer van en naar Het Erasmus daar baat bij heeft.

Weerstand bestaat ook tegen het huidige plan. Zo heeft o.a. ondernemer Jeroen Westen bezwaar. Zijn pandjeszaak JeWe zit in twee ‘bouwvallige’ huisjes aan de Sluiskade ZZ. Naast hem zit nog een groente en fruitzaak.
Ondernemer Westen vreest omzetderving omdat zijn zaak dan per auto alleen nog bereikbaar is, door om te rijden via de Sluiskade NZ. Bij de kruising Sluiskade/De Grenzen/Burg. Schneiderssingel kan men dan weer terug over de Sluiskade ZZ. Met de auto kost dat een paar minuten extra.
Een andere vraag is, of een winkeltje als JaWe en het naastgelegen groente en fruit winkeltje op deze plek nog wel wenselijk is zo kort voor het knoopunt Vriezebrug?

Toegevoegd kan worden, dat het huidige plan een zwak aftreksel is van eerdere ideeën en op veel weerstand zal stuiten. Vooral de afsluiting van doorgaand verkeer via de parallelwegen langs de van Rechteren Limpurgsingel van en naar de Sluiskade ZZ roept veel weerstand op bij burgers uit de hele stad. Ook is het aantal aan- en omwonenden dat nadeel ondervind groot.
Kortom de stedelijke plannenmakers wachten 'zware' tijden voordat de gemeenteraad het plan aanneemt of naar de prullenbak verwijst..

Fotoreportage (1 foto's)...

Archief
Terug naar vorige pagina