Politiek nieuws


Plaatsing  
 
17-09-2015  

Motie blokkeert ontmanteling rechtbanken


'De meest efficiƫnte rechtbank in Nederland dreigt geslachtofferd te worden', volgens de protesterende medewerkers.
 

DEN HAAG – Een aangenomen motie van de ChristenUnie en PvdA blokkeerde gisteravond in de Tweede Kamer tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen het voornemen van de Raad voor de Rechtspraak om de taken voor de rechtbanken Almelo, Alkmaar, Assen, Dordrecht, Lelystad, Maastricht en Zutphen uit te kleden. Ook mogen er nog geen taken worden overgeheveld of personeel worden verplaatst. Toch is een herschikking al gedeeltelijk ingezet. Zo zijn bestuursrechtelijke zaken al grotendeels overgeheveld van Almelo naar Zwolle. De motie Slob/Samson kreeg ook de steun van de VVD.
Kamerbreed was er veel kritiek op de begroting van het ministerie van Veiligheid en Justitie en werd het kabinet opgeroepen om de begroting te herzien om te voorkomen dat de begroting al in de Tweede Kamer zou sneuvelen, wetende dat het kabinet geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer.
Door de motie kan de Raad voor de Rechtspraak geen definitief besluit nemen op 28 september. Een verdergaande motie van oppositiepartij CDA om de bedreigde rechtbanken volledig in tact te laten, stond ook nog op de rol maar werd niet voor middernacht behandeld en wordt mogelijk achter de hand gehouden.
In het debat bleek verder dat er zorgen zijn voor de neveneffecten van het uitkleden van het takenpakket van de rechtbanken ten opzichte van de beoogde marginale bezuiniging van 15 miljoen euro aan huisvestingskosten per 2021. Die berekening kreeg al veel kritiek van de rechtbanken omdat verschillende bijkomende kosten niet werden mee berekent. Ook wil de Tweede Kamer weten hoe de Wet herziening gerechtelijke kaart ofwel de nieuwe gebiedsindeling van 2013 uitwerkt. Daarbij ging het aantal rechtbanken van negentien naar tien. Ook loopt er nog steeds een groot automatiseringsproject. In 2013 beloofde toenmalig minister Ivo Opstelten dat Almelo een volwaardige rechtbank zou behouden vanwege de tweeeenheid met P.I. De Karelskamp. Volgens het huidige voorstel van de Raad voor de Rechtspraak, zou Twente met zo'n 630.000 inwoners voor zwaardere zaken aangewezen zijn op Zwolle, alleen omdat daar m2 leeg staan in het nieuwe gerechtsgebouw. Een vraagteken kan dus worden gezet bij de recente bouw waarbij kennelijk al rekening werd gehouden om de rechtbank in Almelo grotendeels te ontmantelen ten faveure van Zwolle zonder dat werd gekeken naar de neveneffecten.

Fotoreportage (1 foto's)...

Archief
Terug naar vorige pagina