Politiek nieuws


Plaatsing  
 
08-09-2015  

Raad voor de Rechtspraak maakt pas op de plaats

 

DEN HAAG/ALMELO - De Raad voor de Rechtspraak heeft het besluit over het ‘uitkleden’ van de rechtbanken in Alkmaar, Almelo, Assen, Lelystad, Maastricht en Zutphen uitgesteld tot 28 september. Het verzet vanuit de advocatuur, de rechters en de betrokken instanties en gemeenten is zo massaal, dat men zich nader wil beraden. Ook in het parlement worden vraagtekens gezet. Gevreesd wordt, dat de rechtspraak minder toegankelijk wordt voor burgers door de grotere reisafstanden die een herschikking van de functies inhoud. Het CDA wil daarom meer inspraak en een debat in de Tweede Kamer voordat een besluit wordt genomen.

De Almelose burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld trekt samen op met met de veertien Twentse gemeenten en wil ook in overleg met burgemeester Meijer van de gemeente Zwolle en Commissaris van de Koning Ank Bijleveld. De laatste zit tussen twee vuren en heeft zich nog niet publiekelijk geuit. Dit in tegenstelling tot haar Drentse collega die ontmanteling van de Rechtbank Assen afwijst.
In Maastricht wordt de financiële berekening betwist die tot een bezuiniging moet leiden. Ook in Almelo werd al kritiek geuit dat de ‘rekensom’ van de Raad voor de Rechtspraak niet klopte. Rechtbank Overijssel (Almelo en Zwolle) sprak zich eveneens uit tegen de voornemens van de Raad van de Rechtspraak. Volgens rechtbankpresident Avidesian verdient Twente met ruim 630.000 inwoners een volwaardige rechtbank.
Toch hebben er in Almelo al mutaties plaats gevonden. Zo worden bestuursrechtelijke zaken grotendeels in Zwolle afgewerkt, hetgeen lange reistijden en kosten met zich meebrengt. Het verzet tegen het ‘uitkleden’ zal in de komende weken dus nog wel doorgaan. Temeer daar een dreigende sluiting van penitentiaire inrichting De Karelskamp maar te nauwer nood kon worden afgewend vanwege de twee-eenheid met de rechtbank. Almelo verloor door een kabinetsbesluit ook al de Belastingdienst. Leegstand van een modern gebouw is het gevolg terwijl er in Enschede moet worden gebouwd.

Archief
Terug naar vorige pagina