Politiek nieuws


Plaatsing  
 
01-09-2015  

Burgemeester moet verzet rechtbank leiden


Voor burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld is het voortdurend dreigende verlies van ambtelijke arbeidsplaatsen in het armlastige Almelo vooral een strijd tegen partijgenoten!
 

ALMELO – De gemeenteraad van Almelo was dinsdagavond klip en klaar. Burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld moet het verzet tegen de teloorgang van de rechtbank in Almelo leiden en haar partijgenoot minister Van der Steur op het ministerie van justitie er aan herinneren dat zijn voorganger Ivo Opstelten en de gewezen staatssecretaris Fred Teeven harde toezeggingen hebben gedaan bij de strijd om het behoud van penitentiaire inrichting De Karelskamp in Almelo in relatie met de Rechtbank Almelo. Juist de aanwezigheid van een volwaardige rechtbank was toen de reden om De Karelskamp, de economisch best renderende P.I. van ’t land, open te houden.
Nu de Raad van de Rechtspraak o.a. de rechtbank in Almelo wil ontmantelen tot een locatie voor huis, tuin en keukengeschillen en alle zwaardere zaken naar Zwolle wil verkassen, dreigt er op termijn mogelijk ook weer een sluiting van De Karelskamp omdat gedetineerden dan verder moeten worden vervoerd voor de rechtszitting in Zwolle en dus hogere vervoerskosten met zich meebrengt.
De Raad voor de Rechtspraak wil o.a. de rechtbanken in Alkmaar, Almelo, Assen, Lelystad, Zutphen en Maastricht degraderen tot rechtbanken voor kleinere zaken. Daardoor worden ook de administratieve afdelingen verhuist. Nog maar pas werd de nog jonge huisvesting van Rechtbank Almelo vernieuwd en uitgebreid met een zwaar beveiligde zittingszaal voor zware delicten, een investering van 6 miljoen euro. In Zwolle echter werd een geheel nieuw gebouw gerealiseerd met overcapaciteit waardoor er plek is om grotendeels de functie van Almelo over te nemen. Op latere termijn, na afloop van huurcontracten (Almelo 2022), levert dat financieel voordeel op. Vergeten in de berekening de desintegratiekosten waardoor vraagtekens gezet kunnen worden bij de beoogde bezuiniging van 2 miljoen euro op Overijsselse schaal.

Raadsbrief aan de minister
De gemeenteraad van Almelo wijst unaniem in een Raadsbrief aan minister Van der Steur en het Parlement op de eerdere brief van alle 89 raadsfracties in de 14 Twentse gemeenten, waarin afkeuring en verzet tegen het voornemen van de Raad voor de Rechtspraak wordt geduid. Dit voornemen dreigt op 8 september definitief te worden indien het kabinet het voorstel omarmd. Burgemeester Hermans kreeg tevens de opdracht om te redden wat er te redden valt, indien het kabinet de voordracht van de Raad voor de Rechtspraak overneemt.

Landelijk verzet
Er is landelijk veel kritiek op de beoogde tweede herschikking van de rechtspraak. De advocatuur is massaal in het verzet vanwege de langere reistijden naar zittingen die de verdediging van verdachten niet ten goede komt. Hetzelfde geldt ook voor familieleden van verdachten en slachtoffers. De bekende strafpleiter Win Anker noemde Almelo als een voorbeeld van een goed geleide rechtbank waar nauwelijks vertragingen optreden. ‘De geest van Van der Biezen (voormalig rechtbank president - red.) waart er nog rond’, zei de strafpleiter uit Leeuwarden.
Ook rechters zijn niet blij met de tweede reorganisatie binnen justitieel Nederland. In 2013 werd het aantal arrondissementen al verkleind. Toen fuseerde o.a. de Rechtbank Almelo met die in Zwolle tot Rechtbank Overijssel. De taken bleven echter hetzelfde zoals toenmalig minister Opstelten beloofde aan Almelo. Die toezegging blijkt nu weinig waard.
In Alkmaar nam de president van de rechtbank ontslag. In Almelo niet, maar 45 van de 50 rechters in Almelo ondertekenden wel een schriftelijk bezwaar!

Archief
Terug naar vorige pagina