Politiek nieuws


Plaatsing  
 
05-12-2014  

Extra verhoging OZB, stijging dik 10 procent!

 

ALMELO – De gemeenteraad van Almelo heeft dinsdagavond bij meerderheid alsnog ingestemd met een extra verhoging van de OZB. De extra verhoging op de vorige maand aangenomen verhoging in de begroting 2015 tilt de verhoging in geld naar een gemiddelde van 10 tot 12 procent. Het college van B&W kwam bij monde van wethouder van financiën Jan van Marle met het voorstel om de begroting sluitend te houden. Vanuit de raad kwam het verzet vooral van de fractie LAS, Almelo Centraal, Leefbaar Almelo, GroenLinks, PVA en D66’er Huub Isendoorn, die als enige coalitiegenoot tegen stemde.
Lees verder in AW.

< De OZB-verhoging zoals LAS-raadslid Louis Kampman zijn collega's voorhield. Het verzet mocht niet baten, VVD en ChristenUnie hielpen het college van B&W aan een meerderheid.

Sportverenigingen met eigen accommodatie/clubhuis zijn in 2015 extra duur uit door het stoppen van de OZB-compensatie!


Op de website www.voormeldingen.nl van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT) kunt u na inloggen met uw DigiD, de voorlopige waarde (2015) van uw woning bekijken. De inzage in de opbouw van de WOZ-waarde kan u helpen bij uw beoordeling of de gegevens juist zijn of aanpassing behoeven. Bent u het niet met die gegevens eens, kunt u deze aanpassen. Het GBT controleert dan opnieuw uw gegevens voordat het GBT namens uw gemeente de aanslagen eind februari 2015 verstuurt.
De WOZ-waarde van uw woning en/of bedrijfspand, is ook van belang voor de Waterschapsheffing 2015 en de Rijksbelastingdienst.


Fotoreportage (1 foto's)...

Archief
Terug naar vorige pagina