Politiek nieuws


Plaatsing  
 
21-05-2014  

Griffie verdoezelt namen in brief aan de Raad


De steeg tussen beide panden was vroeger een openbare steeg.
De entree van de bovenwoning van antiekhandelaar Stegehuis bevindt zich achter de 'illegaal' geplaatste poort. Burgemeester Knip liet de rechtbank destijds weten dat de openbaarheid 'verjaard' was door 20 jaar afgesloten te zijn geweest. Ambtenaar Wolthuis verklaarde bij de provinciale Ombudsman dat Stegehuis er ingeluisd was. Hij wil dit onder ede nogmaals verklaren tegenover de gemeenteraad.
 

ALMELO – De Poortaffaire tussen antiekhandelaar Stegehuis aan de Haven NZ en de gemeente krijgt nog een staartje nu een brief van gemeenteambtenaar Jos Wolthuis aan de gemeenteraad is gecensureerd door de griffie van de raad. Wolthuis trad in de Poortaffaire op als getuige bij de provinciale Ombudsman en stelde daar klip en klaar dat er is gesjoemeld betreffende de verjaring van de erfdienstbaarheid van de gang tussen het pand van Stegehuis en het naastgelegen verhuurde restaurantpand van eigenaar Kroeskop.
Wolthuis stuurde de brief aan de gemeenteraad omdat hij intern op het stadhuis al sinds zijn getuigenis bij de provinciale Ombudsman als ‘onbetrouwbaar en leugenachtig’ te boek staat en dat hij dat onaanvaardbaar vindt. Over de poortaffaire is al veel gepubliceerd inclusief namen van ‘betrokken spelers’ zoals in een 'feitenrelaas' van antiekhandelaar Stegehuis. Voormalig raadslid Gerwin Kamphuis publiceerde meerdere artikelen op de website van LKA en nam ook geen blad voor de mond betreffende de betrokken bestuurders en ambtenaren in deze affaire. Waarom de Griffie nu eigenhandig de brief van Wolthuis, die op zoek is naar eerherstel, heeft gecensureerd voordat deze aan de gemeenteraad werd doorgestuurd, roept eveneens vraagtekens op.

Lees ook:
Komt er een ontknoping in de Poortaffaire (1)
Komt er een ontknoping in de Poortaffaire (2)

Voormalig raadslid Gerwin Kamphuis (LKA) reageerde per email op deze publicatie.
Hij zegt dat hij al eerder beweerde dat de verantwoordelijk Raadsgriffier moet opstappen. Dat toen n.a.v. het niet plaatsen van de brandbrief van fusieclub DRC op het voor de gemeenteraad bestemde raadsinformatiesysteem RIS.
De Raadsgriffie is formeel in dienst van de gemeenteraad en niet in dienst van het college van B&W. De mening van Kamphuis komt er dus op neer dat de verantwoordelijke griffier in haar taak t.a.v. de gemeenteraad flinke steken laat vallen.

Archief
Terug naar vorige pagina