Politiek nieuws


Plaatsing  
 
15-05-2014  

Miskleun met RealWork kost Almelo 1,5 miljoen

 

ALMELO – Naast een af te schrijven vordering van dik 110.000 euro uit 2013 kost het debacle met het failliete RealWork uit Zwolle de gemeente Almelo dit jaar 1,6 miljoen euro. Volgens planning zouden 140 mensen met een uitkering via de sociale dienst dit jaar een baan krijgen bij RealWork. Dat aantal personen blijft nu grotendeels afhankelijk van een uitkering via de Wet Werk en Bijstand. Mede daardoor worden ook de kaders van de Meerjarige Aanvullende Uitkering via het Rijk overschreden en dat kan een strafkorting opleveren waardoor de extra kosten in 2014 op 1,6 miljoen euro worden begroot.

Het college van B&W geeft deze cijfers n.a.v. vragen van D66-voorman Fred Gerritsen. In de beantwoording wordt door het college ook aangegeven dat het de regels rond het verlenen van arbeidskostensubsidie voor re-integratiebanen aanscherpt. Zo sluit het college geen contracten meer af met bedrijven die grotendeels afhankelijk zijn van arbeidskostensubsidie. Ook wordt voordien de inschrijving bij de Kamer van Koophandel gecontroleerd en wil men eerst een door een accountant goedgekeurde jaarrekening zien. Verder gaat het college de beleidsregel Bibob (Wet Bevordering integriteitsbeoordeling door het openbaar bestuur) aanscherpen om deze eerder in te kunnen zetten en worden loonkosten niet meer voorgefinancierd. Bovendien wil het college via de voormalige uitkeringsgerechtigden de gesubsidieerde werknemers met een werkervaringsplaats controleren of het re-integratiebedrijf waar men te werk is gesteld haar verplichtingen nakomt. De antwoorden lezende, moet vragensteller Fred Gerritsen haast tot de conclusie komen dat dit voorheen niet geschiedde. RealWork, waar vorig jaar 84 werknemers uit de Almelose ‘kaartenbak’ voor een jaar werden gecontracteerd, ging binnen een jaar na oprichting failliet. Zo gebruikte het 110.000 euro van de voorgefinancierde 600.000 euro arbeidskostensubsidie voor aanschaf van machines. Dit overigens met instemming van de gemeente Almelo. Mede daardoor kwam men al snel in de problemen en sprong de gemeente ook al eerder bij. Verantwoordelijk wethouder Mieke Kuik is inmiddels met pensioen en volgende week zijn de wethouders Johan Andela en Gerrit van Woudenbergh ook weg. Rest de raad ‘af te rekenen’ met de demissionaire wethouders Anja Timmer en Jan van Marle die dan verantwoording moeten afleggen voor het falen van Kuik. Maar dat is knap lastig als je als vragensteller tegelijkertijd met dezelfde personen onderhandelt over een coalitie en nieuw college, maar in Den Haag zijn bewindslieden-opvolgers om minder opgestapt !

Archief
Terug naar vorige pagina