Politiek nieuws


Plaatsing  
 
03-05-2014  

LAS(tige) vragen speculatieve grondaankoop

 

ALMELO - De fractie LAS (BBA-ALA-Almelooooo) heeft aan het college van B&W vragen gesteld over de nabetaling op aankoop van grond in het plan Waterrijk. De gemeente kocht de grond in 2004 van de maatschap Holland, deed een aanbetaling en moet volgens contract nu nog bijna 8 euroton nabetalen. LAS wil van het college weten of er meer van dit soort koopovereenkomsten zijn en wil derhalve ook weten hoeveel de gemeente nog boven het hoofd hangt qua financiële verplichtingen in het inmiddels grotendeels afgeschreven plangebied Waterrijk.
De grondaankoop is min of meer te vergelijken met de wijze waarop projectontwikkelaars agrarische grond aankopen om zo posities te verwerven voor mogelijk latere ontwikkeling. De financiële afwikkeling komt dan pas aan de orde indien inderdaad de schop de grond ingaat. Voor de gemeente was de verplichting tot nabetaling vastgepind op de bestemmingsplanwijziging.

Een ander min of meer vergelijkbaar geval is de aankoop van een deel van de Kloosterhofflat in de binnenstad. Op papier is de gemeente de eigenaar maar betaald is er nog niet aan Aws Beter Wonen. Wel betaald de gemeente maandelijks een schadevergoeding die flink in de papieren begint te lopen.
 


Vragen van LAS over nabetaling grondaankoop in 2004

Archief
Terug naar vorige pagina