Politiek nieuws


Plaatsing  
 
03-05-2014  

Politieke ophef over XL Businesspark Twente

 

ALMELO – De raadsfracties van PvdA en VVD in Almelo hebben schriftelijke vragen gesteld en ongenoegen geuit over de salariëring van het managementteam van het XL Businesspark Twente bij Bornerbroek, zoals geopenbaard in de jaarcijfers 2013. Soortgelijke vragen en kritische kanttekeningen zoals ‘Ontoelaatbaar en exorbitant’ zijn er ook in Borne, Enschede en Hengelo en in provinciale staten van Overijssel, zijnde allen aandeelhouders van het XL Businesspark Twente. De salarissen van het management liggen beduidend boven de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen (WNT). Echter kwamen wel tot stand door een Europese aanbesteding in 2010, zo staat in het jaarrapport 2010.
De exploitatie van het XL Businesspark Twente loopt al jaren achter op de prognoses en de aandeelhouders moeten jaarlijks flink bijpassen. Ook in 2013 werd weer flink verlies (3,9 miljoen euro) geleden en het negatieve saldo loopt op naar 15 miljoen euro eind 2014.

Lees ook: Politiek toneel over salarissen XL Businesspark


Brief VVD over salarissen XL Businesspark Twente
Brief PvdA over topinkomens XL Businesspark Twente

Archief
Terug naar vorige pagina