Politiek nieuws


Plaatsing  
 
22-04-2014  

St. Joseph melkt, Beter Wonen matigt

 

ALMELO – Het rijksbeleid inzake sociale woningbouw van minister Stef Blok (VVD) leidt in Almelo tot grote beleidsverschillen bij de grootste woningbouwcorporaties Beter Wonen en St. Joseph.
Terwijl Beter Wonen de huurverhoging beperkt tot 2,5 procent, vraagt St. Joseph de hoofdprijs met een verhoging van minimaal 4 procent en maximaal 6,5 procent. Bij vele huurders viel in de afgelopen dagen ook een ‘blauwe brief’ op de mat waarin door de fiscus werd aangekondigd dat het gezinsinkomen is doorgegeven aan de verhuurder. Dit geldt overigens niet voor de vrije sector.
Bij Beter Wonen zijn huurders van sociale woningen dus veel beter af terwijl huren via St. Joseph al gauw 250 euro per jaar scheelt aan vrij besteedbaar inkomen.
St. Joseph noemt de verhuurdersheffing die minister Blok heeft opgelegd als belangrijke oorzaak maar dat geldt uiteraard ook voor Beter Wonen. Toch zegt Beter Wonen dat er niet minder geïnvesteerd wordt in de kwaliteit van huizen en nieuwbouw. Waarom dan dit verschil? St. Joseph zegt relatief lage huren te berekenen maar is dat wel zo gelet op het grotere oudere woningbestand van Beter Wonen?
De woningbouwcorporaties lenen investeringsgeld met borgstelling door de gemeente, betalen lagere grondprijzen voor nieuwbouw aan de gemeente en dan toch die verschillen? Moet het toezicht worden aangescherpt? Mag de ene corporatie huisjes melken en de andere sociaal woningbouwbeleid voeren? Wat vindt de gemeenteraad hiervan?

Niet eens met de huurverhoging? Klik hier voor informatie!

Lees ook: 'Brandbrief corporaties voor betaalbare huren' en vraag u af wie er zich niet aan houdt.

Archief
Terug naar vorige pagina